Aktualności

2021/02/19

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie zaprasza uprzejmie na interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję naukową: “IGNACY JAN PADEREWSKI: ARTYSTA – DEMOKRATA – POLITYK”, która odbędzie się online w dniu 15 maja 2021, na 100-lecie uchwalenia “Konstytucji Marcowej”, w ramach tegorocznych obchodów Heritage Days w Wielkiej Brytanii: SZCZEGÓŁY…

___________

___________

W półroczniku Studia Socjologiczno-Polityczne, wyd. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego , Nr 1(10)/2019, s. 143-158, został opublikowany tekst prof. M. Matyi pt. ”Swiss democracy and the issue of the Muslim minority in Switzerland.”

___________

2019/06/14

W roczniku naukowym Zoon Politicon opublikowane zostało opracowanie prof. Mirosława Matyi pt. «Demokracja bezpośrednia versus integracja mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii», 9/2018, s. 49-72: ejournals.eu

___________

2019/02/03

Portal ProKapitalizm opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Ruch „żółtych kamizelek” obnaża fikcję współczesnej demokracji: prokapitalizm.pl

___________

2019/02/01

Na stronie portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Gilets jaunes et démocratie directe: pafere.org

___________

2019/01/31

– Na stronie radia WNET.fm opublikowy został artykuł autorstwa prof. M. Matyi pt. Kryzys demokracji w Polsce: referenda na wzór szwajcarski lekarstwem na brak konstruktywnego dialogu obywatelskiego: wnet.fm

– Na stronie radia WNET.fm opublikowa zostala obszerna informacja na temat dzialalnosci naszego Zakladu: wnet.fm

___________

2019/01/30

– Na łamach Dziennika Narodowego opublikowany został artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Tajemnica Rudolfa Hessa?: dzienniknarodowy.pl

___________

2019/01/29

 • Na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Zgodnie z prawem przeciwko obywatelompafere.org
 •  Portal Wolne Media opublikował (przedruk) artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Nieważne jaka, byle zmiana: wolnemedia.net

___________

2019/01/28

ZKPBD rozpoczął współpracę z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych NISS: niss.org.pl

___________

2019/01/26

Portal Obserwator Polityczny  opublikował artykuł (przedruk) prof. Mirosława Matyi pt. Trzeba coś zmienić, ale co?: obserwatorpolityczny.pl

___________

2019/01/25

– Portal Bumerang Polski w Australii  opublikował (przedruk) artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Oddolna demokracji w Polsce – pytania i odpowiedzi: BumerangMedia.com

– Portal JOW.pl opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Pora na nową Rzeczpospolitą: jow.pl

___________

2019/01/24

– Dziennik Narodowy opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Potrzeba zmiany?: DziennikNarodowy.pl

Portal PolishNews w USA opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Pora na zmianę: PolishNews.com

___________

2019/01/22

Na portalu PolishNews w USA ukazał się przedruk artykułu prof. Miroslawa Matyi pt. Demokracja oddolna: zmiana układu sił w polskim systemie politycznym  – PolishNews.com

___________

2019/01/21

Prof. Mirosław Matyja udzielił wywiadu dla radia SOHO w Chicago. Temat wywiadu: Przyszłość i szanse polskiej demokracji. Wywiad przeprowadziła pani redaktor Jolanta Kaczmarska.

___________

2019/01/17

Kurier WNET opublikował dwa artykuły prof. Mirosława Matyi (Nr. 55 / Styczeń 2019):

–       Polskie badania nad demokracją w Londynie

–       Ewolucja bez rewolucji

___________

2019/01/16

Portal ProKapitalizm opublikował tekst autorstwa prof. Mirosława Matyi pt. Demokracja oddolna: zmiana układu sił w polskim systemie politycznym: prokapitalizm.pl

___________

2019/01/15

Na portalu JOW.pl został opublikowany tekst prof. Mirosława Matyi pt. Demokracja oddolna: zmiana układu sił w polskim systemie politycznym: jow.pl

___________

2019/01/14

Dziennik Narodowy opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Demokracja oddolna – zmiana układu sił w polskim systemie politycznym: dzienniknarodowy.pl

___________

2019/01/11

Na stronie JOW.pl został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi, pt. Oddolna demokracja w Polsce – pytania i odpowiedzijow.pl

___________

2019/01/10

W Wiadomościach Polonijnych w Johannesburgu (RPA) ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Dylemat polskiej władzy (Nr 644 / Styczeń 2019, s. 27-28): zobacz…

___________

2019/01/09

Na łamach Dziennika Narodowego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Oddolna demokracja w Polsce – pytania i odpowiedzi: dzienniknarodowy.pl

___________

2019/01/08

W czasopiśmie internetowym Prokapitalizm.pl został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Jak polska wladza sie legitymizuje? O kontrolowanej niemocy rodzimej demokracji: prokapitalizm.pl

___________

2019/01/07

Prof. Mirosław Matyja udzielił wywiadu Kurierowi Polskiemu w Chicago. Temat: Polityczne i ekonomiczne problemy współczesnej Europy. Wywiad przeprowadził redaktor Marek Bober. Posłuchaj: tutaj…

___________

2019/01/05

W niezależnym magazynie kulturalnym Panorama Polska w Kanadzie ukazał się artykuł autorstwa prof. Mirosława Matyi pt. Badania nad demokracją w polskim uniwersytecie w Londynie: panoramapolska.ca [L. 26, NO 12 (300) DECEMBRE / GRUDZIEŃ 2018]

___________

2018/12/20

Tekst prof. Mirosława Matyi pt. Legitymizacja władzy w Polsce opublikowane zostały na następujących portalach:


2018/12/18

Na łamach „Obserwatora Politycznego” zostały opublikowane następujące artykuły prof. Mirosława Matyi:

 • 16.12.2018: Swiss Democracy – Chance for Other Countries: tutaj…
 • 17.12.2018: Legitymizacja polskiej wladzy: tutaj…

2018/12/16

Na łamach Dziennika Narodowego ukazał się 15. grudnia 2018r. tekst prof. Mirosława Matyi pt. Legitymizacja władzy w Polsce: dzienniknarodowy.pl


2018/12/15

W czasopiśmie  Nowy Czas w Londynie, No. 237/238 / 2018, ukazały się dwa artykuły autorstwa prof. Mirosława Matyi:

–       “Rząd lubelski”, s. 8.

–       «Polskie konstytucje dla demokracji», s. 34-36.

W czasopiśmie  Nasza Gazetka w Zurychu, Nr. 3-4 /303-304 / 2018 ukazały się dwa artykuły autorstwa prof. Mirosława Matyi:

–       “Polskie konstytucje dla demokracji”, s.32-37.

–       «Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – fakt czy wizja?»


2018/12/13

Portal HISTORIA.ORG.PL opublikował dziś artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Tajemnica Rudolfa Hessa: historia.org.pl


2018/12/11

„Dziennik Narodowy” opublikował artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Ewolucja bez rewolucji”: dzienniknarodowy.pl


2018/12/08

 • 7 grudnia 2018 prof. Mirosław Matyja udzielił wywiadu dla radia „SOHO” w Chicago/USA. Tematem wywiadu była adaptacja oddolych form demokracji w polskim systemie politycznym. W rozmowie brał udział również Grzegorz Braun z Organizacji Monarchistów Polskich.
 • 7 grudnia 2018 na portalu „Bumerang Polski” w Australii ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Gdzie się zadłużać?: bumerangmedia.com

2018/12/01

 • „Obserwator Polityczny” opublikował 01 grudnia 2018 artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Kierownicza rola PZPR”: obserwatorpolityczny.pl
 • Miesięcznik „Aspekt Polski” opublikował w swoim jubileuszowym wydaniu informację na temat Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją w PUNO. Tytuł tekstu: „Badania nad demokracją” (Listopad 2018, Nr.250, s.6).

2018/11/30

 • Na łamach „Dziennika Narodowego” został opublikowany 30 listopada 2018 artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Po co obywatelowi partia polityczna?”: dzienniknarodowy.pl
 • Radio SOHO w Chicago USA przeprowadziło w dniu 29 listopada 2018 wywiad z prof. Mirosławem Matyją na temat funkcjonalności i dysfunkcjonalności szwajcarskiego i polskiego systemu politycznego. Wywiad prowadziła redaktor Jolanta Kaczmarska.
 • „Niezalezna Telewizja” we Wrocławiu przeprowadziła 17 listopda 2018 wywiad z prof. Mirosławem Matyją na temat szwajcarskiego systemu politycznego. Wywiad prowadził redaktor Janusz Zagórski: www.youtube.com

2018/11/28

Portale “Obserwator Polityczny” oraz “PAFERE” przedrukowały ostatni artykuł prof. Mirosława Matyi pt. “Skąd wziąć kieszonkowe”? O zadłużaniu państwa i konstytucji.”: obserwatorpolityczny.plpafere.org


2018/11/27

“Polityka Polska” opublikowała (27.11.2018) artykuł prof. Mirosława Matyi pt.
“Gdzie się zadłużać? Wskazówki dla rządzących”: politykapolska.eu


2018/11/25

“Biuletyn Polonistyczny” zamieścił informacje dotyczącą najnowszej ksiązki prof. Mirosława Matyi pt. Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?: biuletynpolonistyczny.pl


2018/11/24

“Dziennik Narodowy” opublikował tekst prof. Mirosława Matyi pt. Skąd wziąć „kieszonkowe”?: zobacz… Tekst analizuje art. 220 Konstytucji RP: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”.


2018/11/23

W listopadowym wydaniu miesięcznika kulturalnego Panorama Polska w Kanadzie ukazał się (druk i online) artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Dzień Niepodległości Polski: panoramapolska.ca


2018/11/21

“Dziennik Narodowy” opublikował 20.11.2018 artykuł prof. Mirosława Matyi na temat zasad wybierania sędziów federalnych w Szwajcarii, jako dysfunkcji szwajcarskiego systemu prawnego. Tytuł artykułu: Neutralność szwajcarskich sędziów federalnych pod znakiem zapytania. Szczegóły: dzienniknarodowy.pl


2018/11/20

Europejski Magazyn „EuroPartner” opublikował tekst prof. Mirosława Matyi pt. „Edukacja młodzieży w Szwajcarii” (nr 6 – 178, Listopad 2018): europartner.com.pl


2018/11/19

Drukiem ukazała się monografia pt. „Zgodnie z prawem – przeciwko obywatelom” (wyd. PAFERE Warszawa, 2018), do której wprowadzenie napisał prof. Mirosław Matyja z ZKPBD.


2018/11/16

15 listopada 2018 na stronie portalu JOW.pl ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Odpowiedzialność polskich politykow”: JOW.pl


2018/11/10

Niezależny portal „Obserwator Polityczny” oraz dziennik „Polityka Polska” opublikowały 8 listopada 2018 teksty dotyczące Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją w PUNO: obserwatorpolityczny.pl | politykapolska.eu


2018/11/07

Portal Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE opublikował tekst na temat utworzenia i działalności Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją: pafere.org


2018/11/07

Portal Kresy.pl zamiescił artykuł prof. Mirosława Matyi pt. “Dlaczego obchodzimy święto Niepodległości w dniu 11 listopada?


2018/11/06

Na łamach „Kuriera Chicago” w USA zostały opublikowane artykuły prof. Mirosława Matyi (2-8 listopada 2018):
– „Polska etyka polityczna” (s. 22);
– Święto Niepodległości (s. 36).


2018/11/05

Portale: kresy.pl oraz ProKapitalizm, opublikowały informacje dotyczące utworzenia Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją w PUNO: kresy.plprokapitalizm.pl


2018/11/04

Na portalu Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW-ów opublikowany został tekst prof. Mirosława Matyi pt. “Polskie badania nad demokracją w Londynie”: jow.pl


2018/11/04

Portal „Bumerang Polski” w Australii opublikował 4.11.2018 tekst prof. Mirosława Matyi pt. „Daszyński kontra Piłsudski”: bumerangmedia.com


2018/11/04

Na łamach “Dziennika Narodowego” ukazał się 4.11.2018 artykuł prof. Mirosława Matyi na temat nowej jednostki naukowo-badawczej w PUNO – Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją: dzienniknarodowy.pl


2018/11/03

W miesięczniku „Aspekt Polski” (Łódź, październik 2018, nr. 249, s. 7) został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. ”Oddolna demokracja w Polsce.”


2018/11/01

1 listopada 2018 Dziennik Narodowy opublikował tekst prof. Mirosława Matyi na temat dysfunkcjonalności oddolnej demokracji lokalnej w Polsce. Tytuł artykułu: Oddolnie czy odgórnie? – dzienniknarodowy.pl


2018/10/30

30 października 2018 Polish News w USA opublikował wykład inauguracyjny prof. Mirosława Matyi wygłoszony na rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w PUNO pt. ”Polskie konstytucje dla demokracji”: www.polishnews.com/polskie-konstytucje-dla-demokracji

Jednocześnie zamieszczony został artykuł autorstwa prof. Matyi na temat studiów online w PUNO pt. ”Studia w Londynie dla Polonii i nie tylko…”: www.polishnews.com/studia-londynie-dla-polonii-2


2018/10/29

27 i 29 paździenika 2018 roku „Bumerang Polski” w Australii opublikował treść wykładu inauguracyjnego prof. Mirosława Matyi pt. „Polskie Konstytucje dla demokracji”, wygłoszonego na rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w PUNO: Część 1… | Część 2…


2018/10/26

26 pazdziernika 2018 r. „Dziennik Narodowy” opublikował wykład inauguracyjny prof. Mirosława Matyi na rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w PUNO pt. Polskie konstytucje dla demokracji.

Jednocześnie na tej samej stronie zamieszczony został artykuł autorstwa prof. Matyi na temat studiów online w PUNO: www.dzienniknarodowy.pl


2018/10/25

Na stronie portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego został opublikowany wykład inauguracyjny prof. Mirosława Matyi, wygłoszony w PUNO 12.10.2018, pt. “Polskie Konstytucje dla demokracji”: www.pafere.org (24.10.2018).


2018/10/24

23 października 2018 r. prof. Mirosław Matyja udzielił wywiadu dla radia SOHO w Chicago. Temat wywiadu: Federalizm versus unitaryzm w polityce państw europejskich. Wywiad przeprowadziła pani redaktor Jolanta Kaczmarska.


2018/10/19

Na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Dylematy polskiej demokracji bezpośredniej (19.10.2018): pafere.org


2018/10/12

Prof. Mirosław Matyja: „Demokracja oddolna sterowana odgórnie”, 11 października 2018: Redakcja Polityka Polska


2018/10/11

W Europejskim Magazynie Internetowym Europartner, nr: 5 (177) Październik 2018, został opublikowany artykuł autorstwa prof. Mirosława Matyi pt. „Kto jest suwerem w Polsce?”: europartner.com.pl


2018/10/10

W czasopiśmie Polonika nr 5 (268) w Wiedniu/Austria ukazały się dwa artykuły prof. Mirosława Matyi:

 • Święto Niepodległości
  Dlaczego właśnie 11 listopada?
 • Władza
  Co to jest i kto ją posiada?

2018/10/09

W „Naszym Czasopiśmie” został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarska i polska demokracja oddolna” (26.09.2018): naszeczasopismo.com.pl


2018/10/08

Na portalu książka.net.pl opublikowana zostala recenzja ksiazki prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski”. Autorem recenzji jest Gabriel Kamiński: ksiazka.net.pl


2018/09/25

Na portalu Bumeranga Polskiego został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Problemy spoleczeństwa obywatelskiego w Polsce”: www.bumerangmedia.com  (data publikacji: 20 wrzesnia 2018).


2018/09/17

Prof. Mirosław Matyja udzielił wywiadu dla radia SOHO w Chicago (14.09.2018) na temat społeczeństwa obywatelskiego w Szwajcarii i w Polsce: www.radiowpna.com (wywiad przeprowadziła p. redaktor Jolanta Kaczmarska-Waltos).


2018/09/13


2018/09/12

Na portalu Dziennika Narodowego 12.09.2018 ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. “Demokracja, ale jaka? Czyli problem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”: http://dzienniknarodowy.pl/prof-matyja-demokracale-jaka-czyli-problem-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-polsce/


2018/09/09

Na stronie portalu Dziennik Narodowy ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. «Zasada subsydiarności – pomocniczości» (09.09.2018): DziennikNarodowy.pl


2018/09/08

6 września 2018 prof. Mirosław Matyja udzielił kolejnego wywiadu dla radia SOHO (Chicago/USA) na nastepujące tematy: PUNO w Londynie, szwajcarski sukces polityczny i gospodarczy, historia Szwajcarii. Tematem wywiadu była również książka pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”


2018/09/02

W Przeglądzie Politycznym nr 149/2018 ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Fenomen polskiej wladzyprzegladpolityczny.pl

Przegląd Polityczny


2018/09/01

Na portalu Bumerang w Australii (31.08.2018) został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. «Etyka polskich polityków»: bumerangmedia.com


2018/08/31

Na stronie JOW.pl (30.08.2018) ukazał się obszerny artykuł prof. Mirosława Matyi na temat instrumentów demokracji bezpośredniej i jednomandatowych okregów wyborczych w Polsce. Tytuł artykułu: Semidemokratyczna blokada jow.pl


2018/08/30

Na portalu Dziennika Narodowego (30.08.2018) został opublikowany artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Nowa konstytucja versus etyka politykowDziennikNarodowy.pl


2018/08/28

W najstarszym polskim tygodniku Myśl Polska (nr 35-36, 26.08-2.09.2018) ukazała się recenzja książki prof. Mirosława Matyi pt. Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? Autorką recenzji jest Agnieszka Piwar: www.mysl-polska.pl


2018/08/26

W dniu dzisiejszm, na portalu Dziennika Narodowego, ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Szwajcarska inicjatywa ludowa kontra polska inicjatywa ustawodawcza: dzienniknarodowy.pl


2018/08/23

Na portalu Niedziela.BE w Belgii został opublikowany 22 sierpnia 2018 r. artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Potrzeba zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: niedziela.be


2018/08/17

W Kurierze Chicago Nr 33 (3623), 17-23 sierpnia 2018 r. ukazał się wywiad z prof. Mirosławem Matyją na temat sytuacji polityczno-ekonomicznej i szans wprowadzenia instrumentów oddolnej demokracji w Polsce pt. Nie chodzi o to, aby z Polski zrobić Szwajcarię. Wywiad przeprowadził redaktor Marek Bober.


2018/08/16

10 sierpnia 2018 prof. Mirosław Matyja udzielił kolejnego wywiadu dla radia SOHO (Chicago/USA) na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Tematem wywiadu była również książka prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?


2018/08/14

W Gazecie Bankowej – w wydaniu nr 8/2018 (1208), s. 72-75 – ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi na temat roli franka szwajcarskiego w gospodarce globalnej. Tytuł artykułu: “Szwajcarski fenomen”.


2018/08/12

Na portalu Polish News w USA 11 sierpnia 2018 r. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Daszyński kontra Piłsudski”: PolishNews.com


2018/07/07

29 czerwca 2018 dziennikarze: Jolanta Kaczmarska-Waltos i Zbigniew Kruczalak, przeprowadzili w radio SOHO (Chicago/USA) wywiad z prof. Miroslawem Matyją na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i różnic kulturowych w USA, Polsce i w Szwajcarii. Tematem wywiadu była również książka prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”: radiowpna.com


2018/07/06

Na portalu Polish News w USA ukazał się 6 lipca 2018 r. artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Wladza na rozdrozu”: PolishNews.com


2018/07/05

Na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji ds. Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE ukazał się 4 lipca 2018 r. artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Zasady etyczne w polityce”: pafere.org


2018/07/04

Na portalu Polish News w USA ukazał się 3 lipca 2018 artykuł prof. Miroslawa Matyi, pt. Marzenia o polskiej demokracjipolishnews.com


2018/07/03

Na portalu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okregów Wyborczych ukazała się 2 lipca 2018 r. recenzja książki prof. Mirosława Matyi pt. «Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?» – jow.pl

Autorem recenzji jest Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) prof. Tomasz Kaźmierski. Recenzja prof. Tomasza Kaźmierskiego ukaże się takze w Zeszytach Naukowych PUNO.

Mirosław Matyja: Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?


2018/06/25

W ostatnich dniach ukazały się kolejne artykuły prof. Mirosława Matyi, związane z kampanią przedreferendalną w Polsce, dotyczącą zmiany Konstytucji RP:

– polishnews.com

– dzienniknarodowy.pl


2018/06/21

Na portalu Bumerang Polski w Australii ukazał się 19 czerwca 2018 r. artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „W kierunku demokracji”: bumerangmedia.com


2018/06/16

14 czerwca 2018 Radio Polonia w USA emitowało ekskluzywny wywiad z prof. Miroslawem Matyją na temat aktualnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce i jego najnowszej ksiązki pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”. Zapraszamy do wysłuchania: tutaj…


2018/06/15

14 czerwca na portalu Kresy.pl ukazał się wywiad z prof. Miroslawem Matyją pt. Demokracja oddolna nie jest prezentem dla obywateli od rządzących. Wywiad przeprowadził redaktor Tomasz Kwaśnicki: kresy.pl


2018/06/14

13 czerwca 2018 ukazały się na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego następujące teksty autorstwa prof. Mirosława Matyi:

– Demokracja oddolna w nowej konstytucji. Dlaczego warto wzorować się na Szwajcarii: www.pafere.org
– Referendum w nowej konstytucji: www.pafere.org


2018/06/10

Na portalu Dziennika Narodowego ukazał się 9.06.2018 artykuł prof. Miroslawa Matyi pt. „Polska odmiana demokracji – quo vadis?”: dzienniknarodowy.pl


2018/06/09

W ostatnich dwóch numerach Aspektu Polskiego ukazały się następujące teksty prof. Mirosława Matyi:

 • Kto rządzi w Szwajcarii?, „Aspekt Polski” 2018, nr 243, s. 7.
 • Ludzie chcą, by ich głos się liczył, „Aspekt Polski”, nr 244, s. 6.
 • Polska druga Szwajcaria?, „Aspekt Polski”, nr 244, s. 12.

2018/06/08

Na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się 8 czerwca 2018 r. artykuł prof. Miroslawa Matyi pt.: „System edukacji w Szwajcarii”: pafere.org


2018/06/05

Na portalu Bumerang Polski w Australii ukazał się 5 czerwca 2018 r. artykuł prof. Mrołsawa Matyi pt. „Nowa konstytucja, ale jaka? Analiza profesora ze Szwajcarii”: bumerangmedia.com


2018/06/03

2 czerwca 2018 na portalu Polish News w USA został opublikowany artykuł prof. Miroslawa Matyi pt. «Walutowa przystan»: polishnews.com Artykuł nawiązuje m.in. do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych w związku z kryzysem rządowym we Włoszech.


2018/05/30

29 maja 2018 r. na portalu Kresy.pl ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Oddolna demokracja i subsydiarność w Szwajcarii – przykład dla Polski?” – kresy.pl


2018/05/29

W związku z debatą na temat kształtu przyszłej polskiej konstytucji, na łamach polsko-amerykańskiego portalu Polish News w USA ukazał się 29.05.20118 r. artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Weto ludowe w Polsce – doświadczenia szwajcarskie.” – polishnews.com

Weto ludowe w Polsce


2018/05/27

27 maja 2018 r. w Dzienniku Narodowym ukazał się artykuł prof. Miroslawa Matyi pt. «Szwajcaria – naród i mniejszości narodowe»: dzienniknarodowy.pl


2018/05/24

22 maja 2018 na stronie Dziennika Narodowego ukazał się artykuł prof. M. Matyi pt. “Etyka w polityce”: dzienniknarodowy.pl Fragment tekstu: tutaj…


2018/05/21

Na stronie Dziennika Narodowego ukazał się 19 maja 2018 r. artykuł prof. M. Matyi pt. „Nowa konstytucja – ale jaka?” Artykuł nawiązuje do debaty dotyczącej ogólnonarodowego referendum na temat nowej konstytucji. Debatę wylansował 3 maja br, Prezydent RP Andrzej Duda: dzienniknarodowy.pl


2018/05/06

Matyja M., Prezydent Szwajcarii, Obserwator Polityczny: tutaj…


2018/05/03

Na portalu gazety Polish Express ukazał się wywiad prof. Mirosława Matyi, w którym poruszone zostały tematy związane z jego nową książką pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”. Szczegóły: tutaj…


2018/05/02


UTW: Teresa Folga Naidoo


2018/04/28

M. Matyja, Szwajcarska inicjatywa Vollgeld. Przeciwko kreacji pieniądza przez banki komercyjne, portal Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, 27.03.2018: www.pafere.org


2018/04/22

W kwietniu 2018 ukazała się kolejna książka prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”, wyd. Polsko Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, Warszawa 2018. Szczegóły: tutaj…


2018/03/25

Na portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Semidemokracja po polsku”: www.pafere.org


2018/03/04

Na portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarskie referendum „przeciwko zdzierstwu”: www.pafere.org


2018/02/28

Na portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Nadzór finansowy w Szwajcarii”: www.pafere.org


2018/01/13

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2017 nr 239, s. 11. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Sukces Szwajcarii”.


2018/01/13

W szwajcarskim czasopiśmie „Ofagofon”, Berno, grudzień 2017, nr. 198, s. 8-9 ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Letzter Urwald Europas in Gefahr”.


2017/10/28

W „Aspekcie Polskim”. Łódź, 2017 nr 236, s. 7. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Muzułmanie w Szwajcarii”.


2017/08/12

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2017 nr 234, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Korea Północna – ostatni bastion komunizmu. W czasopiśmie „Nasza Gazetka – Polnische Zeitschrift in der Schweiz”, Zürich, nr 2/298/2017, s. 4-6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Druga wojna perska a uchodźcy w Europie.


2017/04/29

W „Przeglądzie Politologicznym”, Poznań, Nr 4/2016, s. 19-26, ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?


2017/03/29


2017/03/20

W poniedziałek 20 marca 2017 w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, na zaproszenie Katedry Filologii Germańskiej UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, prof. Mirosław Matyja zaprezentował odczyt pt. Polacy internowani w Szwajcarii w latach 1940-1945.


2017/03/01

    DO POBRANIA: Plakat…


2016/12/17

W czasopiśmie „Nasza Gazetka – Polnische Zeitschrift in der Schweiz”, Zürich, nr 4/296/2016, s. 20-22. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Polskie badania europejskiej wielokulturowości w Londynie. Fragmenty artykułu:

„źródłem radykalizacji stają się religia, normy prawne, zwyczaje, sposób codziennego życia, język, edukacja i oczywiście sama szeroko pojęta kultura. Niektórzy przyjmują błędnie, że przyczyną sytuacji napięcia i kształtowania postaw radykalnych i ksenofobicznych jest właśnie idea wielokulturowości.

(…) Brytyjczycy akceptują różnice kulturowe, etniczne, lingwistyczne itd. i umożliwiają ich ekspresję w polityce, w mediach, w szkołach i w ośrodkach religijnych. Nie włączają je jednak automatycznie do swojej kultury i nie wchodzą z nimi w ścisłe relacje.

(…) Ten anglosaski model mozaiki kulturowej akceptuje co prawda różnice, ale niekonieczne włącza obce kultury do wspólnej kultury Londynu.

(…) Pracownicy naukowi Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych na PUNO w Londynie są zgodni, że narastające imigracje wpływają na zjawisko wielokulturowości rozumiane w kategoriach faktu kulturowego i relacji międzyludzkich oraz polityki państwa”.


2016/12/14


2016/11/25

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2016 nr 226, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Wielokulturowość na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Fragmenty artykułu:

„Społeczeństwa wielokulturowe są dzisiaj dość powszechne. Problemem do rozwiązania dla polityków jest znalezienie sposobu, aby różnice nie utrudniały współżycia w tego typu społeczeństwie. Obok pojęcia „wielokulturowość”, które to określenie ma funkcję opisującą i nienormatywną, pojawia się pojęcie „międzykulturowość” mające charakter opisowy i normatywny i proponuje konkretne sposoby zarządzania oraz sterowania różno-rodnością kulturową. Przykładów zarządzania zróżnicowaniem kulturowym we współczesnym świecie jest wiele. Na uwagę zasługują przede wszystkim modele brytyjski, francuski i niemiecki.
(…) Zakład Kultur Mniejszości Narodowych, który został powołany w 2013 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, zajmuje się problematyką wielokulturowości lub – jak kto woli – międzykulturowości i przed-stawionymi powyżej problemami.
(…) Ta młoda instytucja ma ambitne plany, do których należy współpraca z instytucjami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich. Celem tych kontaktów i badań naukowych jest analiza wielokulturowości w Europie i sformułowanie propozycji konkretnych sposobów zarządzania oraz sterowania różnorodnością kulturową na starym kontynencie.”


2016/10/12

Prof. Mirosław Matyja wygłosił 12 października 2016, w ramach UTW na PUNO, referat na temat:
Polonia w Szwajcarii – historia i współczesność.
Skrócona wersja referatu ukazała się w miesięczniku „Aspekt Polski”, Łódź, 2016 nr 225, s. 10.