Zjazd Polonii na 100-lecie Niepodległości

Zjazd Polonii na 100-lecie Niepodległości

V Zjazd Polonii na 100-lecie niepodległości Polski ma miejsce w Warszawie. Ponad 600 Polaków z całego świata debauje w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta RP. Delegacja PUNO, w składzie: prof. Tomasz Kaźmierski, dr Grażyna Czubińska, prof. Mirosław Matyja, mgr Leszek Kulaszewicz, mgr Monika Plata i mgr Mariusz Rutczyński, spotkała się z Andrzejem Dudą w pałacu prezydenckim w dniu 20 września 2018.

Na światowym forum nauki polskiej poza granicami kraju, które jest częścią tegorocznego Zjazdu Polonii, miało miejsce wystąpienie Rektora PUNO – prof. Tomasza Kaźmierskiego, dotyczące m. in. projektu realizacji przez nas w Londynie polskich studiów licencjackich. Miło nam zakomunikować, że w raporcie końcowym tego forum doceniło naszą Uczelnię za naszą aktywność w staraniach właśnie o polskie licancjaty w Londynie. Brawa na sali sejmowej przyjęli delegaci Senatu PUNO

 

Galeria zdjęć: 1… | 2… | 3… | 4…