Oferta

KURS: „Zasady projektowania relacyjnych baz danych”
Londyn, 1 czerwca 2012

Prof. Stefan Stańczyk z Instytutu Nauk Technicznych PUNO zaprasza na kurs „Zasady projektowania relacyjnych baz danych”.

Promocyjna opłata za kurs wynosi £180. Zajęcia prowadzone będą po polsku z równoczesnym użyciem terminologii angielskiej. – Zajęcia odbędą się w siedzibie PUNO (budynek POSK) w okresie: 1/06 – 1/07 2012 w piątki (1, 8, 15, 22, 29) w godz. 17:00 – 20:00 lub w niedziele (3, 10, 17, 24, 1/07), w godz. 14:00 – 17:00.

 

 

„ZASADY PROJEKTOWANIA RELACYJNYCH BAZ DANYCH”
„PRINCIPLES OF DESIGNING RELATIONAL DATABASES”

Kurs Instytutu Nauk Technicznych
Course of The Institute of Technical Sciences

ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA / CONTENT

 • Charakterystyka modelu relacyjnego / Characteristics of the relational model
 • Algebra relacji / Relational algebra
  – Syntaktyka i semantyka operatorów algebraicznych / Syntax & semantics of algebraic operators
  – Reprezentacja kwerend poprzez wyrażenia algebraiczne / Queries as algebraic expressions
 • SQL / SQL
  – Podstawowe struktury języka / Basic structures of the language
  – Złożone instrukcje SQL / Compound SQL expressions
  – Algebraiczna interpretacja kwerend wyrażonych w SQL / Algebraic interpretation of SQL queries
 • Optymalizacja kwerend / Query optimisation
  – Optymalne formy drzew reprezentujących kwerendy / Optimal forms of query trees
  – Algorytmy realizacji operatorów algebraicznych / Algorithms for algebraic operations
 • Optymalizacja struktur relacyjnych / Optimisation of relational structures
  – Formy normalne wynikające z zależnosci funkcyjnych, wielowartosciowych i klasy join /
  – Normal forms wrt functional, multivalued and join dependencies

CZAS TRWANIA KURSU / COURSE DURATION

15 godzin (5 sesji 3-godzinnych) / 15 hours (5 sessions, 3 hours each)
FORMA NAUCZANIA / FORM OF TEACHING

Prezentacja zagadnień teoretycznych ilustrowanych przykładami /
Presentation of theoretical topics supported by illustrative examples

Ċwiczenia typu „problem-solving” /
Problem-solving sessions
OCENA KOŃCOWA / ASSESSMENT

Na podstawie 2-godzinnego egzaminu na zakończenie kursu /
Exam (2-hour paper) at the end of the course
DYPLOM / AWARD

Certyfikat ukonczenia kursu wystawiony w języku polskim i angielskim przez PUNO/INT
PUA/ITS postgraduate certificate
WYMAGANE UMIEJĘTNOSCI SŁUCHACZY / ASSUMED PREREQUSITE SKILLS

Podstawy matematyki dyskretnej i baz danych /
Familiarity with basic discrete mathematics & fundamentals of databases
BIBLIOGRAFIA / READING LIST

Stanczyk et al., Theory & Practice of Relational Databases (2nd ed.), Taylor & Francis, 2001
Date, An Introduction to Database Systems (8th ed.), Addison-Wesley, 2004
Elmasri/Navathe, Fundamentals of Database Systems (3rd ed.), Addison-Wesley, 2000
Korth /Silberschatz, Database System Concepts (3rd ed.), McGraw Hill, 2001
WYKLADOWCA / LECTURER

Prof. dr Stefan Stanczyk


 • Promocyjna opłata za kurs wynosi £180. Szczegółowy program kursu w załączeniu.
 • Zajęcia prowadzone będą po polsku z równoczesnym użyciem terminologii angielskiej.
 • Zajęcia odbędą się w siedzibie PUNO (budynek POSK, adres w kolumnie z lewej) w okresie 1/06 – 1/07 2012 w piątki (1, 8, 15, 22, 29) w godz. 17:00 – 20:00 lub w niedziele (3, 10, 17, 24, 1/07) w godzinach 14:00 – 17:00.

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY: Tutaj…