Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską – III edycja

I. Kierunkowe efekty kształcenia na studiach podyplomowych: NAUCZANIE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ POZA POLSKĄ

II. ROCZNY PROGRAM STUDIÓW

III. Program zajęć trzeciej edycji studiów, I semestr.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW TRZECIEJ EDYCJI W DRUGIM SEMESTRZE

HARMONOGRAM ZJAZDÓW TRZECIEJ EDYCJI W PIERWSZYM SEMESTRZE

IV. Praktyki

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek zaliczenia praktyk pedagogicznych w łącznym wymiarze 30 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach sobotnich w Londynie. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki w polskiej szkole sobotniej poza Londynem, bliżej miejsca zamieszkania studenta.

V. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów oraz otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami.