Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską – II edycja

REKRUTACJA I OPŁATY:

Rekrutacja trwa od 15 kwietnia 2013 do końca września 2013. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi i wpłaty przyjmuje Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Adres siedziby PUNO znajduje się w kolumnie po lewej stronie (pod grafiką studiów).

Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 340 godzin. Na każdy semestr przypada 150 godz. zajęć dydaktycznych oraz 20 godzin praktyk nauczycielskich. Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo język angielski w przypadku zajęć z nauczania tłumaczenia. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

Pełna opłata za studia wynosi: 1200 GBP

Wpłat można dokonywać:

 • gotówką w rektoracie PUNO lub
 • czekiem wystawionym na PUNO lub
 • przelewem na konto.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Od kandydatów wymagamy wykształcenia wyższego, z preferencją dla ukończonych studiów humanistycznych (minimum BA). Mile widziane doświadczenie w nauczaniu w środowisku polonijnym lub ogólnodydaktyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • CV
 • podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub do pobrania TUTAJ…)
 • 2 zdjęcia do dokumentów (3,5 x 4,5 cm)
 • dowód uiszczenia opłaty za studia

Dokumenty należy dostarczyć do rektoratu PUNO. Jednocześnie należy przesłać
KWESTIONARIUSZ oraz CV na adres: a.rabiej@uj.edu.pl
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
I. Kwalifikacje absolwenta. Absolwent studiów:

 • jest przygotowany do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich
 • zna zagadnienia dydaktyki ogólnej: metody nauczania języków oraz ich podstawy psychologiczne i dydaktyczne
 • zna rolę i znaczenie nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego
 • dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki szczegółowej
 • zna techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i potrafi je wykorzystać w praktyce dydaktycznej.

II. Program studiów:
I SEMESTR

 • ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE: TUTAJ…

 

II SEMESTR

 • ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE: TUTAJ…

III. Praktyki

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek zaliczenia praktyk pedagogicznych łącznym wymiarze 40 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach w Londynie. Istnieje także możliwość odbycia praktyk w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach letnich kursów dla obcokrajowców (lipiec-sierpień). Koszty przyjazdu i pobytu w Polsce pokrywają wówczas indywidualnie uczestnicy studiów. Mogą przy tym skorzystać z oferty noclegowej niedrogiego domu studenckiego w centrum Krakowa.

IV. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów oraz otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami. Studia kończą się ponadto prezentacją dyplomową.


Do pobrania: ULOTKA