Zakład Dydaktyki Polonijnej

 

Rosnące zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego w Wielkiej Brytanii wymaga przygotowania kadry nauczycieli do pracy z młodzieżą polską, która staje się lub jest już dwujęzyczna. Studia, skierowane do nauczycieli języka i kultury polskiej, zwrócą szczególną uwagę na nauczanie części systemu językowego polszczyzny oraz sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie w monologu i dialogu, rozumienie tekstów pisanych, redagowanie prac pisemnych). Osobne zajęcia zostaną poświęcone nauczaniu kultury polskiej i poznawaniu polskich tradycji. Prowadzący zwrócą uwagę na nowoczesne metody nauczania, zgodne ze standardami europejskimi. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów w tym zakresie, pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ oraz współpracujących z PUNO specjalistów brytyjskich. Studia pozwolą na uzyskanie dyplomu, który może się przydać także w Polsce, gdzie uczy się coraz więcej dzieci imigrantów i migrantów europejskich.