Produkcja Filmowa

 

Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Instytutu Kultury Europejskiej PUNO zaprasza na pierwszą edycję rocznych, niestacjonarnych studiów podyplomowych Produkcja Filmowa. Mają one charakter interdyscyplinarny, przygotowując absolwentów do pracy twórczej w zakresie organizacji i realizacji filmowej oraz telewizyjnej. Dają możliwość wykonywania samodzielnego zawodu producenta filmowego, z uwzględnieniem różnic w pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat.

Studia dzielą się na dwa bloki tematyczne – jeden z nich obejmuje wiedzę teoretyczną powiązaną z ćwiczeniami i pracą warsztatową; drugi blok natomiast stanowią realizacje filmowe, praca z kamerą, poznanie zasad udźwiękowienia filmu i montażu.

Jako uzupełnienie wiedzy studenci zaznajomią się także z podstawowymi zasadami tworzenia budżetów filmowych, organizowaniem grup zdjęciowych, procesem realizacji zdjęć, postprodukcją oraz dystrybucją.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które umożliwią im  realizację oraz produkcję własnych projektów filmowych, a także dadzą możliwość pełnienia różnych funkcji w grupach zdjęciowych w pionie produkcji – z dużym naciskiem na współpracę z reżyserem.

Warsztaty i ćwiczenia obejmują zakres pracy w kontekście tworzenia krótkich form filmowych takich jak: news, reportaż, felieton telewizyjny/internetowy, relacja np. z imprezy, koncertu czy wydarzenia, film dokumentalny, dokument fabularyzowany.

Forma realizacji: 9 zjazdów weekendowych (sobota & niedziela) w roku akademickim 2018/2019, raz w miesiącu; dodatkowo: rozmowa kwalifikacyjna we wrześniu 2018 oraz egzamin dyplomowy w czerwcu 2019.

Język wykładowy: Polski.

Liczba godzin dydaktycznych: 190 h (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia praktyczne w terenie).

Zaliczenie studiów: W trakcie studiów studenci mają obowiązek uzyskania zaliczeń z przedmiotów, w postaci prac pisemnych i ustnych, zadanych ćwiczeń oraz realizacji projektów krótkich form filmowych (w zależności od wymagań prowadzącego). Zwieńczeniem studiów jest egzamin dyplomowy oraz przygotowanie wspólnej wystawy prac. Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukonczenia studiów podyplomowych PUNO – w języku polskim i angielskim.

Cel studiów: Absolwenci studiów zyskują wiedzę teoretyczną z zakresu: historii sztuki, historii filmu, reżyserii, sztuki operatorskiej, scenografii, filmu dokumentalnego, analizy dzieła filmowego, dystrybucji i promocji, prawa własności intelektualnej, finansowania projektów filmowych, systemów podatkowych, antropologii mediów i nowych mediów. W trakcie studiów można również skorzystać z szerokiego wachlarza ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów z zaproszonymi gośćmi, takich jak: techniki telewizyjne, budżet filmowy, fotografia, dźwięk w filmie, montaż, postprodukcja, film animowany, scenariopisarstwo, praca twórcza oraz kreacja filmu reklamowego.

Kadra studiów: Naukowcy renomowanych polskich uczelni, praktycy z dużym dorobkiem zawodowym, twórcy kultury i nowoczesnych mediów, doświadczeni wykładowcy i dydaktycy.

Profil absolwenta: Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na planach filmowych, w studiach nagraniowych, domach postprodukcyjnych, mediach, agencjach reklamowych, branży internetowej, jak również rozpoczęcie własnej działalności – na rynku polskim bądź brytyjskim.

Miejsce studiów: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 238-246 King Street, London W6 0RF (budynek POSK, III piętro).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2018 – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty do złożenia:

  • formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne w formie papierowej oraz jedno w formie elektronicznej
  • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać “NAZWISKO i IMIĘ” kandydata oraz “PRODUKCJA FILMOWA”)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

Czesne: 2000 GBP – płatne jednorazowo lub w dwóch ratach semestralnych po 1000 GBP. Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 10% zniżki.

 

Wszelkich informacji na temat studiów udziela kierownik kierunku, Mariusz Rutczyński: produkcja_filmowa@puno.edu.pl lub +48 501 444 360.