Pracownicy

mgr Adriana Górka

prof. dr hab. Elżbieta Perzycka

dr Magdalena Łużniak-Piecha

mgr Monika Kmiecik

mgr Leszek Kulaszewicz

lic. Andrzej Nawój

mgr Mirosław Szcześniak