Psychologia Stosowana

Zapraszamy do kolejnej edycji jednorocznych studiów podyplomowych. Przeznaczone są one dla absolwentów studiów wyższych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Dają m.in. podstawy przygotowania do bezpośredniej pracy z ludźmi – tzw.”front desk„.


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


Forma realizacji: Weekendowe studium jednoroczne – 2 semestry w roku akademickim 2020/2021
Częstotliwość zjazdów: 1 raz na miesiąc
Język wykładowy: Polski
Ilość godzin dydaktycznych: 150h (79h wykładów + 71h ćwiczeń, warsztatów i treningów)
Termin przyjmowania zapisów: do 01.10.2020 (o przyjęciu decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń)
Zaliczenie studiów: praca dyplomowa / prezentacja (zaliczenie daje dyplom ukończenia studiów)
Czesne: 1200 GBP za całe studia (płatne jednorazowo lub dwie semestralne raty po 600 GBP).

Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do zniżki.

Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na PUNO.

Dokumenty do złożenia:

 • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się z boku w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać „NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

WYBRANE ZAŁOŻENIA & CELE PROGRAMOWE:

 • poznanie praktycznych zagadnień psychologii, w tym psychologia biznesu (problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • zapoznanie się z zagadnieniami kryzysów rozwojowych oraz ich wpływem na rozwój i funkcjonowanie człowieka;
 • poznanie problemów adaptacyjnych oraz wpływu trudności adaptacyjnych na funkcjonowanie psychospołeczne;
 • diagnoza procesów poznawczych, emocjonalnych oraz motywacji występujących w zaburzeniach psychicznych;
 • podstawy teoretyczne i praktyczne poradnictwa psychologicznego;
 • safeguarding w brytyjskim systemie poradnictwa rodzinnego
 • poznanie funkcji poradniczych w odniesieniu do specyficznych grup na przykładzie m.in. relacji interpersonalnych;
 • rozwój umiejętności psychospołecznych poprzez udział w treningach: inter- oraz intrapsychicznym;
 • zapoznanie się z modelami i metodami interwencji kryzysowej na wybranych przykładach;