Psychologia Biznesu w Warunkach Brexitu

Wyzwanie antykryzysowe:

BREXIT zaskoczył nie tylko większość Polaków. BREXIT zaskoczył też większość polskich firm prowadzących dotąd w miarę spokojnie swoje interesy w Unii Europejskiej, pomiędzy granicami Polski i Wielkiej Brytanii. Jednak po 23 czerwca 2016 tylko jedno jest pewne w związku – to, że nic nie jest w 100% pewne.
Nie wiemy czym dokładnie zakończy się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie wiemy czy „Hard Brexit„, to tylko pozycja wyjściowa w negocjacjach? Czy może Brytyjczycy okażą się tak twardymi negocjatorami, że faktycznie zaczną konstruować wszystkie dotychczasowe porozumienia społeczno-ekonomiczne od nowa? Nie wiemy w końcu jak w tym wszystkim odnajdywać się w działaniu w trakcie Brexitu i na przyszłość po nim.
Jednym słowem: KRYZYS. Ale też do wszystkiego tego, co Brexit za sobą pociąga, możemy się przygotowywać, jak do skutków każdego innego kryzysu. Dlatego rusza Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT – to nowa oferta edukacyjna z dziedziny zarządzania kryzysowego – roczne studia podyplomowe Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

Cel pierwszej edycji studiów:

Odnajdujemy siebie, nasze firmy, naszych pracowników i nasze interesy w warunkach szybko i niespodziewanie zmieniającego się otoczenia, w jakim funkcjonujemy i rozwijamy się. BREXIT uczymy się traktować jako czynnik zewnętrzny, formę kryzysu wymuszającego wewnętrzne zmiany w obszarze indywidualnego i zespołowego działania. Kształtujemy naszą przyszłość strategicznie, opierając się na rozumieniu i adaptowaniu tego, co się dzieje z nami i z naszym otoczeniem wskutek Brexitu.

Wykładowcy i zagadnienia:

Język wykładowy: polski i angielski. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi i biznesem. Wśród zagadnień przede wszystkim:

 • psychologiczne aspekty w perspektywie firmy (cele taktyczne i strategie w kryzysie);
 • psychologiczne aspekty na poziomie otoczenia (społeczna odpowiedzialność i przystosowanie do rozwoju w warunkach BREXIT);
 • rozpoznawanie trendów biznesowych i komunikacja marketingowa (potrzeby globalne i psychologia rywalizacji na rynkach zagranicznych).

Dokumenty do złożenia:

 • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać „NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Typ zajęć:

 • Praca w grupie
 • Warsztaty
 • Wykłady
 • Testy

Opis nabytych umiejętności i kompetencji:

Praktyczne przygotowanie siebie, swoich pracowników i swojej firmy na kryzys i oddziaływanie Brexitu w sferze psychologicznej, w tym przede wszystkim zakres psychologii biznesu.

Adresaci:

Każdy, dla kogo BREXIT stanowi w odbiorze bieżącym źródło niepewności, niepokojów i sytuacji kryzysowych, w tym przede wszystkim:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm
 • Wszyscy, którzy pracują z ludźmi i chcą podnieść poziom doświadczenia w warunkach tak dużego źródła zmian, jak BREXIT

Program studiów i forma studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu w siedzibie PUNO – budynek POSK na Hammersmith w Londynie. Program obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 9 zjazdów. Organizator studiów zapewnia materiały dydaktyczne. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia studiów jest: obecność na zajęciach, a także pozytywne zaliczenie egzamin egzaminu końcowego w postaci tematycznego eseju i jego prezentacji.

Cena pierwszej edycji studiów promocyjna:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.