Mediacje & Negocjacje

Mediacje & Negocjacje

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie oferuje pełny program zawodowych studiów podyplomowych „Mediacje & Negocjacje”, realizowany w Londynie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Kadr ATENA.


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


ADRESACI:

Każda edycja naszych studiów podyplomowych jest przeznaczona dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej Licencjat), chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji i negocjacji w Sądach powszechnych, firmach i organizacjach społecznych.

CEL STUDIÓW:

Nabycie przez naszych studentów zawodu „Mediator Sądowy”, w tym umiejętności interpersonalnych i przygotowanie do roli negocjatora / mediatora, rozwiązywanie konfliktów na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia. W programie również Safeguarding w brytyjskim systemie poradnictwa rodzinnego.

CZAS:

Pełny program 160 godzin (dwa semestry), według ustalonego harmonogramu – od października/listopada 2020 do maja/czerwca 2021. Zjazdy „sobota + niedziela” raz w miesiącu.

CZESNE:

£1200 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt funtów brytyjskich). Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty semestralne.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

  • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w lewej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać „NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.