Interwencja Kryzysowa


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. Stanowi to potwierdzenie zdobycia wiedzy oraz kompetencji w obrębie spraw dotyczących interwencji kryzysowych.

Cel naszych studiów w roku akademickim 2020/2021:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego, itp.), lub też z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, itp.).

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Dokumenty do złożenia:

  • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać „NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 – 4 tygodnie. Program naszych studiów realizujemy w ciągu 180 godzin dydaktycznych. Obejmuje on zarówno wiedzę z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na psychologię konfliktów i kryzysów oraz psychoprofilaktykę. Interdyscyplinarność kształcenia wymaga specjalistów z wielu podzakresów psychologii: od psychologii zarządzania i marketingu po społeczną psychologię kliniczną.

Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, prawa.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu dyplomowego (praca + prezentacja).

Promocyjna cena pierwszej edycji studiów:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.