Pracownicy

dr n. zdr. Grażyna Czubińska


Kontakt

email: grazyna.czubinska@puno.edu.pl

Więcej…

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. nadzw.


Więcej…

mgr Urszula Kaźmierska

mgr Urszula Walczak

mgr Justyna Kulczyk

Więcej…

mgr Monika Plata
Sabina Mazoruk, MBPsS

Więcej…

mgr Magdalena Banach