Pracownicy

dr n. zdr. Grażyna Czubińska

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

mgr Urszula Kaźmierska

mgr Urszula Walczak

mgr Justyna Kulczyk

Sabina Mazoruk, MBPsS

mgr Magdalena Banach