Seksuologia Społeczna

Seksuologia Społeczna

Zakład Nauk o Zdrowiu PUNO zaprasza na studia podyplomowe Seksuologia Społeczna. Przeznaczone są one dla absolwentów studiów wyższych w polu nauk humanistycznych i społecznych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej i doradztwa rodzinnego.


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


Forma realizacji: Weekendowe studium dwuletnie (cztery semestry – po dwa w latach akademickich: 2020/2021 oraz 2021/2022)
Częstotliwość zjazdów: 1 raz na miesiąc
Język wykładowy: Polski
Ilość godzin dydaktycznych: 350h (200h wykładów + 150h ćwiczeń, warsztatów, treningów i staż)
Termin przyjmowania zapisów: do 01.09.2020 (o przyjęciu decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń)
Zaliczenie studiów: praca dyplomowa
Czesne: 3000 GBP za całe studia (płatne jednorazowo, w dwóch rocznych ratach po 1500 GBP lub cztery semestralne raty po 750 GBP)

Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 20% zniżki.

Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na PUNO.

Dokumenty do złożenia:

 • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny TUTAJ…,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się z boku w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać „NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

WYBRANE ZAŁOŻENIA & CELE PROGRAMOWE:

 • poznanie biologicznych podstaw seksualności człowieka;
 • poznanie psychofizjologii seksualności człowieka;
 • poznanie zagadnień dotyczących norm w odniesieniu do problematyki zachowań seksualnych;
 • poznanie dysfunkcji i zaburzeń seksualnych;
 • poznanie prokreacji, zagadnień ginekologiczno-położniczych, metod planowania rodziny;
 • poznanie zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w seksuologii;
 • poznanie podstaw wychowania do życia w rodzinie (zagadnień antropologicznych i etycznych, w tym socjologii małżeństwa i rodziny);
 • poznanie metodyki i dydaktyki prowadzenia edukacji seksualnej;
 • poznanie zasad świadczenia profesjonalnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w rozwiązywaniu problemów seksualnych u klientów młodzieżowych;
 • poznanie zasad świadczenia doradztwa rodzinnego i poradnictwa w poradniach HIV/AIDS, promocji zdrowia seksualnego w organizacjach rządowych i pozarządowych;