Psychodietetyka


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


Adresaci studiów:

Studia zaadresowane są do osób zainteresowanych aspektami psychodietetyki, w szczególności do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Cel naszych studiów:

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań zaburzeń występujących w odżywianiu człowieka. Słuchacze zyskają wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach wspomagania psychologicznego osób pragnących zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i/lub w UK.

Dokumenty do złożenia:
  • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać “NAZWISKO i IMIĘ” kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3-4 tygodnie. W programie 160 godzin dydaktycznych studiów znajdą się zagadnienia obejmujące m.in.: dietetykę i edukację żywieniową, psychologiczne uwarunkowania oceny zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych, neurobiologiczne aspekty zachowań pokarmowych człowieka, praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania, elementy Diet-coachingu, a także wpływu substancji psychoaktywnych na psychikę człowieka. W programie znajdą się także elementy znaczenia i praktycznego zastosowania aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego pacjenta.

Egzamin końcowy:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest pełna opłata za czesne, obecność na zajęciach i zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, obrona pracy dyplomowej.

Promocyjna cena:

CZESNE: £1500 (w tym materiały dydaktyczne).

Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 20% zniżki.