Projekty

Projekt pt.„Wielokulturowość wybranych państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Polski i Szwajcarii. Studia z zakresu historii, socjologii, psychologii oraz ogólnopojętej kultury” prowadzony jest we współpracy z zakładami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce i w Wielkiej Brytanii.