Zakład Kultur Mniejszości Narodowych

Zakład Kultur Mniejszości Narodowych został powołany w 2013 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej PUNO.
Narastające imigracje wpływają na zjawisko wielokulturowości rozumiane w kategoriach faktu kulturowego i relacji międzyludzkich oraz polityki państwa, czyli jej substancjalnym i komunikacyjnym wymiarze. Te procesy stały się przedmiotem licznych analiz polskich i zagranicznych badaczy w skali światowej.
W sferze działalności naukowo-badawczej pracownicy Zakładu podejmują problematykę wiążącą się z szeroko pojętymi kontekstami wielokulturowości, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.
Pracowników Zakładu łączy przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny – socjologii, politologii, psychologii, historii, filozofii, i ogólnopojętej kultury – i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów badawczych i dydaktycznych.
Zakład zajmuje sie szczególnie aspektem wielokulturowości w stolicy Wielkiej Brytanii. “Wschodnia” kultura krajów Unii wywodzących się z byłego bloku sowieckiego oraz ich wpływ na wielokulturowość Londynu jest aktualnie wiodącą problematyką badawczą Zakładu.