Warsztaty logopedyczne na PUNO

Warsztaty logopedyczne na PUNO

Zakład Nauk o Zdrowiu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) zaprasza na cykl warsztatów logopedycznych przybliżających strategie przydatne w pracy z dziećmi dwujęzycznymi z trudnościami rozwojowymi, pozwalające na skuteczną stymulację językową.

Podczas spotkań omówione zostaną m.in. problemy dzieci z dysleksją, zaburzeniami integracji sensorycznej, dyspraksją, zaburzeniami motoryki małej, spektrum autyzmu, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, mutyzmem wybiórczym, a także wadami wymowy. Zaprezentowane zostaną również narzędzia diagnostyczne i praktyczne ćwiczenia pozwalające przezwycięży trudności związane z tymi zaburzeniami w warunkach polskiej szkoły sobotniej oraz w domu. Oddzielne zajęcia poświęcono Metodzie Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz oraz Metodzie Palin PCI.

Uczestnicy każdego warsztatu otrzymają oddzielny certyfikat ukończenia szkolenia. Można wziąć udział w jednym bądź kilku spotkaniach – w zależności od indywidualnych preferencji.

Zobacz: plakat…

Zapisy: monika.plata@puno.edu.pl

Koszt jednego warsztatu: 20 £.

Miejsce: Sala Wykładowa PUNO (3. piętro), POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF.

Prowadzący: Monika Plata, asystentka w Zakładzie Nauk o Zdrowiu PUNO, neurologopedka oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Terminarz:

 1. Ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój języka u dzieci dwujęzycznych, 17.03.2019, godz. 15.00-16.30
 2. Wady wymowy u dzieci dwujęzycznych – profilaktyka i reedukacja, 13.04.2019, godz. 17.00-18.30
 3. Mutyzm wybiórczy – warsztaty dla pedagogów, 14.05.2019, godz. 18.30-20.00
 4. Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową? 17.05.2019, godz. 18.30-20.00
 5. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, 21.05.2019, godz. 18.30-20.00
 6. Terapia ręki – praca z dzieckiem z zaburzeniami motoryki małej, 24.05.2019, godz. 18.30-20.00
 7. Stymulowanie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, 8.06.2019, godz. 17.00-18.30
 8. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)?, 22.06.2019, godz. 17.00-18.30
 9. Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, 23.06.2019, godz. 15.00-16.30
 10. Efektywna praca z dzieckiem z dyspraksją w warunkach szkolnych, 13.07.2019, godz. 17.00-18.30
 11. Ćwiczenia ortoptyczne wspierające dziecko z problemami dyslektycznymi 14.07.2019, godz. 15.00-17.30
 12. Terapia interakcyjna dla dzieci z niepłynnością mowy – Palin PCI, 20.07.2019, godz. 17.00-18.30