Informacje ogólne

W bieżącym roku akademickim omawiane będą zagadnienia dotyczące współczesnej Europy i świata w wieku XXI: w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach między-narodowych.

 

Wykłady odbywają się w sali wykładowej PUNO,

w budynku POSK, III piętro,

240 King Street, London W6 0RF.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie PUNO

w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-19.00,

tel.: 02088469305

e-mail: utw@puno.edu.pl

Czesne wynosi jedynie £50 za semestr, opłata za 1 wykład £5.