„The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust” SYMPOZJUM NAUKOWE

„The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust” SYMPOZJUM NAUKOWE

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie zorganizował pierwsze z serii sympozjów naukowych poświęconych znamienitym polskim fundacjom działającym w Wielkiej Brytanii.

Sympozjum poświęcone The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust, przygotowane było przez dwa Zakłady naukowe PUNO: Zakład Badań nad Emigracją Polską oraz Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej.

Naszym celem było przedstawienie sylwetek fundatorów, ich działalności zawodowej i społecznej, a także zakresu działalności Fundacji od czasu jej powstania. Obok referatów, w programie sympozjum znajdowała się m.in. recytacja poezji Zdzisława Broncla i fragment autorskiego archiwalnego słuchowiska radiowego Jerzego Tuszewskiego – znanego redaktora Polskiego Radia.

Publikacja postsympozjalna jest w przygotowaniu.


ZOBACZ: Program sympozjum…