Nowe studia podyplomowe: PRODUKCJA FILMOWA

Nowe studia podyplomowe: PRODUKCJA FILMOWA

Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Instytutu Kultury Europejskiej PUNO zaprasza na pierwszą edycję rocznych, niestacjonarnych studiów podyplomowych Produkcja Filmowa. Mają one charakter interdyscyplinarny, przygotowując absolwentów do pracy twórczej w zakresie organizacji i realizacji filmowej oraz telewizyjnej. Dają możliwość wykonywania samodzielnego zawodu producenta filmowego, z uwzględnieniem różnic pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat.

Studia dzielą się na dwa bloki tematyczne – jeden z nich obejmuje wiedzę teoretyczną powiązaną z ćwiczeniami i analizą pracy warsztatowej; drugi blok natomiast stanowią realizacje filmowe, praca z kamerą, poznanie zasad udźwiękowienia filmu i montażu.

Jako uzupełnienie wiedzy studenci zaznajomią się także z podstawowymi zasadami procesu realizacji filmu – od tworzenia budżetu filmowego, poprzez organizowanie grupy zdjęciowej, po realizację zdjęć do postprodukcji oraz dystrybucję i promocję filmu.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które umożliwią im  realizację oraz produkcję własnych projektów filmowych, a także dadzą możliwość pełnienia różnych funkcji w grupach zdjęciowych w pionie produkcji – z dużym naciskiem na współpracę z reżyserem.

Warsztaty i ćwiczenia obejmują zakres pracy w kontekście tworzenia krótkich form filmowych, takich jak: news, reportaż, felieton telewizyjny/internetowy, relacja z wydarzenia, film dokumentalny, dokument fabularyzowany.


Szczegółowe informacje: TUTAJ…