Struktura

Rektor: Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Prorektor ds. Administracji i Finansów: dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej: prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych Waldemar Gontarski

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. Alicja Moskal
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

 

ZAKŁAD BADAŃ NAD EMIGRACJĄ

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk
Z-ca Kierownika: mgr Joanna Rachwał

Asystenci:

dr Magdalena Górka
dr Żaneta Steffek

 

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Zbigniew Judycki
Z-ca Kierownika: mgr Wojciech Klas

Członkowie Zakładu:

dr Adam Gałkowski
dr Anna Kozyra
płk dr Jacek Macyszyn
dr Tadeusz Skoczek
ks. dr hab. Władysław Zarębczan
dr Jan Znajdek
mgr Agata Żmudzińska-Judycka

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: mgr Beata Howe
Z-ca Kierownika: mgr Halina Stochnioł

Asystenci:

dr Paulina Kiekrzek-Trzeciak
dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Edyta Nowosielska
mgr Katarzyna Władyka

 

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Z-ca Dyrektora: prof. Michael Fleming

 

ZAKŁAD KULTURY POLITYCZNEJ I BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ

Kierownik Zakładu: prof. Mirosław Matyja
Z-ca Kierownika: dr Teresa Naidoo

Członkowie Zakładu:

dr Joanna Janicka
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

 

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Z-ca Kierownika: Dr Żaneta Steffek

Asystenci:

mgr Katarzyna Budd-Bzowska

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

Członkowie Zakładu:

prof. dr hab. Halina Taborska
prof. Michael Fleming

Asystenci:

dr Magdalena Zegarlińska

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Członkowie Zakładu:

prof. dr hab. Szymon Kawalla (profesor wizytujący)
Prof. dr hab. Jan Łaszczyk (profesor wizytujący)

Adiunkci:
dr Justyna Gorzkowicz

Asystenci:

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska
mgr Mariusz Rutczyński
mgr Jarosław Solecki
mgr Anna Maria Stańczyk

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor: dr n. zdr. Grażyna Czubińska

 

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska
Z-ca Kierownika: mgr Justyna Kulczyk

Członkowie Zakładu:

prof. Maria Gańczak (profesor wizytujący)
prof. Zuzanna Goluch (profesor wizytujący)
dr n. zdr. Grażyna Czubińska (adiunkt)

Asystenci:

mgr Justyna Kulczyk
mgr Sabina Mazoruk
mgr Monika Plata
mgr Urszula Walczak

Stażyści:

mgr Magdalena Banach

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Z-ca Kierownika: mgr Leszek Kulaszewicz

Członkowie Zakładu:

prof. Elżbieta Perzycka (profesor afiliowany)
dr Magdalena Łużniak-Piecha (adiunkt)

Asystenci:

mgr Monika Kmiecik
mgr Mirosław Szczęśniak
mgr Aldona Wojtecka
mgr Marcin Jurczyk

Stażyści:

mgr Andrzej Nawój

 

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

 

ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY BUDOWNICTWA

Kierownik Zakładu: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski

 

ZAKŁAD HISTORII TECHNIKI

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg

Członkowie Zakładu:

prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
prof. Stefan Stańczyk
dr Marian Zastawny