Regulamin Audio-Video (20.06.2018)

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI AUDIO-WIZUALNEJ, ROZPOWSZECHNIANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW Z WYDARZEŃ Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie

 

Niniejszy dokument przedstawia podstawowe wytyczne dotyczące ochrony dobrego imienia i wizerunku Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, w odniesieniu do materiałów audio-wizualnych z wydarzeń odbywających się na PUNO.

  1. Pracownicy, studenci i wolontariusze PUNO mają prawo do utrwalania wydarzeń Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w formie audio-wizualnej przede wszystkim na własny użytek.
  2. Utrwalanie i publiczne rozpowszechnianie utrwalonych przez podmioty zewnętrzne wydarzeń PUNO jest możliwe tylko za zgodą Osoby odpowiedzialnej w danym czasie za marketing strategiczny PUNO.
  3. Koordynatorzy studiów i Organizatorzy konferencji lub sympozjów PUNO mają prawo do utrwalania audio-wizualnego wydarzeń PUNO, z którymi są związani zakresem obowiązków, a także do upubliczniania tego w mediach społecznościowych, z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku.
  4. Przechowywanie materiałów audio-wizualnych dotyczących wydarzeń PUNO musi odbywać się z poszanowaniem wartości wszystkich plików elektronicznych, bez względu na ich subiektywny odbiór.
  5. Wszelkie utrwalanie, przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów z wydarzeń PUNO odbywać się musi w zgodzie z Polityką Prywatności Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, dostępną na stronie internetowej: www.puno.edu.pl

Wytyczne wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. Londyn, 20 czerwca 2018