Prof. dr hab. Halina Taborska

Prof. dr hab. Halina Taborska była Rektorem PUNO od 2011 do 2017 roku, od roku 2007 kieruje też Instytutem Kultury Europejskiej PUNO. Przez ponad trzydzieści lat wykładała i prowadzila badania naukowe na uczelniach brytyjskich, m. in.: w Oxford Univesity, Camverwell College of Arts (obecnie University of the Arts London) na Wydziale Historii Sztuki i Nauk Pokrewnych oraz w Institute of Roehampton (obecnie University of Roehampton). W latach 1995 – 2011 współpracowała z uczelniami polskim, jako profesor wizytujący lub etatowy, m.in.: w Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest estetykiem i historykiem sztuki, od połowy lat 90. w polu jej badawczych zainteresowań znajduje się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, współczesna sztuka publiczna europejskich metropoli oraz nowa urbanistyka i architektura w procesach rewitalizacji miast. Wśród publikacji H. Taborskiej, poświęconych tej tematyce, znadują się: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Nowy Londyn – miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014, a także ponad 50 artykułow i rozpraw w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i literacko-artystycznych. W roku 2014, podczas uroczystości Jubileuszu PUNO 75, prof. Taborska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.