Senat

REKTOR: prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
PROREKTOR: prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska

Sekretarz Senatu: mgr Halina Stochnioł
Kwestor PUNO: mgr Urszula Lenik
Kapelan PUNO: ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Zbigniew Judycki
Delegat: dr  Jan Znajdek

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: mgr Beata Howe

ZAKŁAD HISTORII EMIGRACJI

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk
Delegat: mgr Joanna Rachwał

ZAKŁAD KULTURY I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Szajner
Delegat: mgr Leszek Kulaszewicz


INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. Michael Fleming
Z-ca Dyrektora: dr Justyna Gorzkowicz

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Delegat: dr  Żaneta Steffek

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak
Delegat: mgr Wojciech Klas

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Delegat: mgr Jarosław Solecki


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Dziekan: prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prodziekan: dr Teresa Naidoo

ZAKŁAD KULTURY POLITYCZNEJ I BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ

Delegat: prof. Mirosław Matyja

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Delegat: prof. Elżbieta Perzycka

ZAKŁAD STUDIÓW O AFRYCE I POLONII AFRYKAŃSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Teresa Naidoo
Delegat: Roman Mazur MBA


INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

ZAKŁAD INFORMATYKI

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg
Delegatka: mgr Małgorzata Witkowska

ZAKŁAD TECHNIKI W ŚRODOWISKU I BIZNESIE

Kierownik Zakładu: . . .


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO

Andrzej Nawój
mgr Urszula Walczak


PROFESOROWIE PUNO

prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. Eugeniusz S. Kruszewski
prof. Anna Maria Stańczyk
prof. dr Stefan Stańczyk

prof. dr Nina Taylor-Terlecka
prof. dr Mirosław Wyszyński