Senat

REKTOR: prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Prorektor ds. Administracji i Finansów: dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej: prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych Waldemar Gontarski

Sekretarz Senatu: mgr Halina Stochnioł
Kwestor PUNO: mgr Urszula Lenik
Kapelan PUNO: ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. dr Alicja Moskal
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

 

ZAKŁAD BADAŃ NAD EMIGRACJĄ

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk

 

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Zbigniew Judycki
Delegat: mgr Wojciech Klas

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: mgr Beata Howe

 

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Z-ca Dyrektora: prof. Michael Fleming

 

ZAKŁAD KULTURY POLITYCZNEJ I BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ

Kierownik Zakładu: prof. dr Mirosław Matyja
Delegatka: dr Teresa Naidoo

 

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor: dr Grażyna Czubińska

 

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska
Delegatka: mgr Justyna Kulczyk

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Delegat: mgr Leszek Kulaszewicz

 

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

 

ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY BUDOWNICTWA

Kierownik Zakładu: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski


ZAKŁAD HISTORII TECHNIKI

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO

Andrzej Nawój
mgr Urszula Walczak

 

prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. Eugeniusz S. Kruszewski
prof. dr Stefan Stańczyk
prof. dr Nina Taylor-Terlecka
prof. dr Mirosław Wyszyński