Seminarium Doktoranckie Instytutu Nauk Technicznych

Seminarium Doktoranckie Instytutu Nauk Technicznych

Instytut Nauk Technicznych oferuje seminarium doktoranckie w dziedzinie Elektroniki w następujących tematach:

1. Next-generation ultra-low energy processor logic.
2. Automated synthesis of mixed-technology systems on chip.
3. Graphene FET Circuit-Level Device Modelling.

Seminarium doktorancie Instytutu Nauk Technicznych przygotowuje do otwarcia przewodu doktorskiego na uczelniach w Polsce lub Wielkiej Brytanii. Studia są otwarte dla absolwentów kierunków technicznych szkół wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów dający prawo do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia w polskich uczelniach. Raporty, publikacje i dysertacje tworzone w wyniku studiów muszą być pisane w języku angielskim.

UWAGA, czesne tylko: £300.00 / semestr