Humanistyczne Seminarium Doktoranckie

Cele i działalność humanistycznego seminarium doktoranckiego*

SEMINARIUM:
 • wspomaga doktorantów na każdym etapie pisania pracy doktorskiej
 • oferuje wiedzę między innymi z zakresu:
  • formułowania tematu pracy doktorskiej
  • sporządzania bibliografii
  • struktury pracy
  • metodologii
  • pisania artykułów naukowych
 • pomaga w otwarciu przewodu doktorskiego na PUNO lub innej uczelni polskiej, jak również w znalezieniu opiekuna naukowego
 • zapewnia wsparcie profesorów w formie konsultacji projektów badawczych oraz w przygotowaniu publikacji naukowych
Seminaria doktoranckie dodatkowo:
 • dają możliwość udziału w konferencjach naukowych PUNO, jak również zdobycia doświadczenia w ich organizacji
 • zapewniają kontakt z polskim światem akademickim w Londynie, jak również z akademikami pracującymi na krajowych uczelniach polskich i brytyjskich
 • dają możliwość zdobycia doświadczenia dydaktycznego poprzez prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub warsztatów na PUNO
 • umożliwiają udział w Kole Naukowym Studentów i Doktorantów PUNO oraz realizowania w jego ramach rozmaitych projektów

* Seminarium doktoranckie na PUNO realizuje indywidualną ścieżkę pisania pracy doktorskiej.