Kadra

Opiekun merytoryczny

dr Agnieszka Szajner – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na wydziale Wychowania Muzycznego. Ukończyła szkołę muzyczną I i II st. w klasie skrzypiec, a także studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą i Marketing na WSP przy ZNP w Warszawie. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki otrzymała w lutym 2013r. Od lat zajmuje się tematyką imigracyjną i emigracyjną, a także zagadnieniami integracji i edukacji międzykulturowej. Obecnie zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych przy Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie, redaktorka tematyczna czasopisma „Diaspora” oraz recenzentka czasopisma „Seminare”. Przez wiele lat związana z Polonią grecką. Nauczyciel szkoły polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach, a także prezes Niezależnego Związku Kobiet Polskich na Emigracji. Założycielka Centrum Edukacji Zawodowej i Artystycznej. Dyrygentka chóru dziecięcego. Autorka książki Edukacja Międzykulturowa Uczniów Szkoły Polskiej w Atenach w wydawnictwie Adam Marszałek. Obecnie związana z Polskim Uniwersytetem na obczyźnie – Puno w Londynie na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Społecznych.

Doktoranci

mgr Katarzyna Karita – jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku praca socjalna oraz Faculty of Social Science and Humanities, London Metropolian University na kierunku Public Administration (MPA). Uczestniczka seminarium doktoranckiego na wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego, pod opieką naukową pani prof. dr hab. Marii Mendel.

Swoje zainteresowania badawcze w obszarze pedagogiki społecznej koncentruje na relacji podmiot- miejsce, tematyce imigracyjnej i emigracyjnej oraz problemach społecznych Polaków żyjących w Anglii.

Obecnie zatrudniona jako pracownik socjalny poszerza swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i seminariach np. King’s College London, Policy Institute, Social Care Workforce Research Unit: “Using RCTs to evaluate complex interventions”.

Współzałożyciel Polish Centre Milton Keynes C.I.C, organizacji polonijnej, promującej zarówno polską kulturę i dziedzictwo narodowe, jak również niosącą pomoc Polakom żyjącym w Milton Keynes na poziomie wczesnej interwencji oraz zarządzającą projektem edukacyjnym Polska Szkoła Sobotnia „Akademia Młodego Polaka”.


mgr Edyta Kozłowska – jest absolwentką Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku filologia angielska. Jest dyplomowanym tłumaczem ustnym ze specjalizacja: zdrowie publiczne. Uczestniczyła w wielu kursach dokształcających m.in. Diploma in Translation (University of Westminster) English for Academic and Professional Purposes: Medical Terminology (Westminster Adult Education Service) Od niedawna jest również absolwentka Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Obecnie uczestniczy w seminariach doktoranckich na PUNO, a jej zainteresowania badawcze dotyczą alternatywnych metod nauczania.


mgr Magdalena Król – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku psychologia stosowana ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Ukończyła kurs w zakresie psychoterapii Gestalt na krakowskim oddziale Instytutu Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Odbyła staż zawodowy w szpitalu psychiatrycznym SPZOZ im dr.J. Babińskiego w Łodzi na stanowisku asystenta psychologa, gdzie nabyła doświadczenia w stosowaniu testów psychologicznych, diagnozowaniu zaburzeń psychiatrycznych oraz terapii osób z problemami psychicznymi. Pracowała również jako Specjalista do Spraw Uzależnień w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych Monar prowadząc terapię indywidualną i grupową młodzieży z problemami uzależnień. W ramach pracy magisterskiej pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Falkowskiego zajmowała się zagadnieniami z zakresu psychologii marketingu politycznego badając wpływ czynników poznawczych i emocjonalnych reklamy politycznej na kreowanie wizerunku kandydata na prezydenta. Doświadczenie zawodowe w Wielkiej Brytanii zdobywała między innymi pracując dla Armii Zbawienia jako Specjalistka do Spraw Uzależnień oraz Manager w hostelu dla kobiet bezdomnych. Wiedzę oraz kompetencje zawodowe poszerzała studiując Managing Problem Substance Misuse na Uniwersytecie w Kent oraz NVQ4 w zakresie Zdrowia i Opieki Społecznej w William Booth College w Londynie. Ukończyła również rozszerzony kurs terapii kognitywnej prowadzony przez The Association for Psychological Therapies. Od wielu lat członek The British Psychological Society jako MBPsS. Obecnie uczestniczka seminarium doktoranckiego w Instytucie Nauk Społecznych PUNO.

Anna Lewis – uzyskała stopień Master of Science w dziedzinie Psychologii Biznesu na Uniwersytecie Kingston (Kingston University) w Londynie. Profesjonalnie, zajmuje się projektami przyczyniającymi się do rozwoju biznesu przez szkolenia i rozwój pracowników i zasobów ludzkich organizacji.
Moje zainteresowanie badawcze w dziedzinie pracy doktorskiej dotyczy zbadania satysfakcji zawodowej Polaków ostatniej fali emigracji w Wielkiej Brytanii.

mgr Ilona Mościcka – Absolwentka Dziennikarstwa na WSUS w Poznaniu oraz Pedagogiki w zakresie polityki oświatowej na Uniwersytecie Warszwawskim. Ukończyła również Szkołę Muzyczną  we Włocławku, studia podyplomowe  z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Przez kilka lat była nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz kierownikiem ds. artystycznych w prywatnych placówkach oświatowych. Uczestniczka wielu szkoleń  związanych z edukacją artystyczną, matematyczną i językową dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Obecnie doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych na PUNO. Opiekun dzienny dzieci do lat 5 oraz nauczyciel w jednej z Polskich Szkół Sobotnich w Londynie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą historii powstania, rozwoju oraz przyszłości Polskich Szkół Sobotnich na terenie Londynu.


Piotr Surmaczyński ( ur. 20 maja 1970 r. w Opolu) – polski pisarz, dramaturg, reżyser i dziennikarz. W latach 1990-1995 studiował reżyserię na Akademii Teatralnej w Warszawie. W 1997 był stypendystą Rządu Duńskiego. Studiował zaocznie Filozofię Polityki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był członkiem redakcji wychodzących w Wielkiej Brytanii miesięczników 2B North-East, Mixer Magazine i kwartalniku Pamiętnik Literacki publikował w wychodzącym w Austrii miesięczniku Polonica i w wydawanych w Polsce czasopismach Autograf, Teatr Lalek. Prace z zakresu politologii publikował w Nowa Politologia, Polityka Globalna, Społeczeństwo i Polityka. Opublikował dwie książki beletrystyczne: „Uciekający Pociąg” i „Wyspa Dreszczowców”. Jest członkiem zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Należy do The3million, Polunima i ZASP. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej Brytanii.


mgr Urszula Walczak – asystentka Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pedagog, pedagog specjalny oraz dyplomowany protetyk słuchu Politechniki Warszawskiej. Edukator Seksualny oraz absolwentka Psychologii Stosowanej na PUNO. Doktorantka Seminarium Doktoranckiego Nauk Społecznych PUNO. W roku akademickim 2016-2017 pełniła funkcję koordynatora Psychologii Stosowanej w Instytucie Nauk Społecznych. Obecnie koordynator Mediacji i Negocjacji. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Członek Senatu PUNO reprezentujący słuchaczy. Członek Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Od 2015 roku pełni dyżury w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie. Współkoordynatorka Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii oraz członkini Zjednoczonego Królestwa Polek w UK. Członikini PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie oraz członkini PPA (Polish Psychologists’ Association). Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz współtwórczyni i współkoordynatorka warsztatów medytacyjnych w ramach ERM-u. Ukończyła kurs „Arteterapii” w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. W latach 2014-2015 publikowała na łamach Dziennika Polskiego w Londynie. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii oraz procesu akulturacji psychologicznej emigrantów. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów edukacji seksualnej w środowisku polonijnym w Wielkiej Brytanii, akulturacji w odniesieniu do integracji międzykulturowej kobiet polskich z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii oraz zagadnień związanych z Brexitem „Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit” . Prowadzi badania nad stresem akulturacyjnym kobiet polskich w związkach mieszanych na terenie UK.

Aldona Wojtecka – Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe w Polsce zdobyła pracując w Sądzie Okręgowym w Krakowie na wydziale Cywilno – Rodzinnym oraz w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, wydział Rodzinny i Nieletnich. Pracowała także w Kancelariach Radców Prawnych. W latach 2010 – 2011 była Kuratorem Społecznym dla Osób Dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Od roku 2016 doktorantka przy Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie na wydziale Nauk Społecznych a także studentka studiów podyplomowych „Mediacje i Negocjacje”. Od lat zajmuje się zarówno polskim jak i angielskim prawem rodzinnym. Współzałożyciel Poradni Rodzinnej w Reading. Współpracuje z angielskimi oraz polskimi Kancelariami Prawniczymi. Autorka publikacji ”Życie toczy się dalej.. czyli rozwód i jego skutki” na Międzynarodowej Konferencji listopadowej PUNO „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii” oraz czynnie udzielająca się doktorantka podczas Akademickich Dniach Otwartych w Londynie, wystąpienie w panelu Seminarium Doktoranckie „Droga do kariery naukowej”.