REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą formularza Rejestracji Kandydatów. Kandydaci zobowiązani są do:

  • rejestracji online lub przy pomocy formularza rekrutacyjny oraz do złożenia deklaracjai wpłat czesnego: formularze do pobrania
  • dostarczenia odpisu dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • dostarczenia dw≥óch zdjęć formatu legitymacyjnego w formie papierowej oraz jednego w formie elektronicznej
  • Potwierdzenia wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej z dopiskiem kierunku studiów

Wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości £15 należy dokonać na konto:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder: Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

tytułem: imię i nazwisko Kandydata