Raport, cz. 1: „LĘK NA EMIGRACJI POLACY W WIELKIEJ BRYTANII W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Raport, cz. 1: „LĘK NA EMIGRACJI POLACY W WIELKIEJ BRYTANII  W OKRESIE PANDEMII  COVID-19”

Prezentujemy Państwu pierwszą część raportu z interdyscyplinarnych badań na temat opinii Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o różnorakich zagadnieniach społeczno-kulturowych związanych z pandemią. Zostały one przeprowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie (PUNO), w ramach współpracy z polskimi badaczkami – dr Katarzyną Hamer oraz dr Martą Marchlewską z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (IP PAN), a także dr Marią Baran z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Uniwersytet SWPS z Warszawy), w kontekście raportu: “Czego boją się Polscy w związku z koronawirusem?”


ZOBACZ RAPORT: tutaj…


Celem badania było rozpoznanie wpływu pandemii na jakość życia Polaków na emigracji. W perspektywie zadań pomocowych, wpisują się one w projekt Corona Helpline [ www.coronahelpline.eu ] – inicjatywę społeczną realizowaną przy współpracy PUNO, Polskiego Centrum Zdrowia Publicznego (Londyn), oraz Stowarzyszenia Młodej Polskiej Emigracji (Warszawa).


Skład zespołu PUNO

  • prof. Grażyna Czubińska (nauki społeczne i o zdrowiu) – kierownik projektu
  • dr Justyna Gorzkowicz (nauki o kulturze)
  • mgr Adriana Górka (psychologia)
  • mgr Justyna Kulczyk (psychologia)
  • mgr Urszula Kaźmierska (nauki o zdrowiu)
  • mgr Jarosław Solecki (nauki o kulturze)