„Prezydenci i Rządy RP na Uchodźstwie 1939 – 1990”

„Prezydenci i Rządy RP na Uchodźstwie 1939 – 1990”

Gotowa jest już bardzo ciekawa publikacja pokonferencyjna Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, powstała we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie: „Prezydenci i Rządy RP na Uchodźstwie 1939 – 1990”.
Zespół redakcyjny w składzie: Halina Taborska (PUNO), Michael Fleming (PUNO), Arkady Rzegocki (UJ), zebrał i opracował teksty wystąpień naukowych, które miały miejsce w dniu 09.04.2011, podczas pierwszej Konferencji Kwietniowej PUNO w „Ognisku Polskim”, w centralnym Londynie.
W treści znajdziecie Państwo m. in. referat dr Joanny Pyłat z PUNO, pt. „W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata.”
Książka do zdobycia w Rektoracie PUNO, IIIp. budynku POSK na Hammersmith w Londynie.

Zapraszamy!


ZOBACZ: Spis treści…