Rozporządzenia Rektora PUNO w związku z pandemią COVID-19

Rozporządzenia Rektora PUNO w związku z pandemią COVID-19

RR/2020/1

Rozporządzenie Rektora PUNO z dnia 14 marca 2020

Wczoraj, 13 marca 2020r. , Rząd JKM ogłosił nowe wytyczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, a krajowy poziom ryzyka został podwyższony z umiarkowanego do wysokiego. W następstwie tych wytycznych niektóre instytucje edukacyjne w Wielkiej Brytanii podjęły pragmatyczne decyzje wcześniejszego zakończenia wiosennego trymestru,
odwołania konferencji, spotkań i niektórych zajęć.

W związku z tymi wydarzeniami zarządzam, co następuje:

 1. Od dnia 15 marca 2020r wszystkie zajęcia dydaktyczne PUNO prowadzone będą wyłącznie on-line aż do odwołania. Dzień dzisiejszy i jutrzejszy są ostatnimi dniami, kiedy zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone w formie wcześniej uzgodnionej. Te zajęcia, których charakter nie pozwala na prowadzenie ich on-line
  oraz egzaminy, odbędą się w późniejszych terminach. Rok akademicki zostanie w tym celu przedłużony, aby zapewnić naszym studentom pomyślne ukończenie edukacji. PUNO dołoży starań, by utrudnienia dla studentów i wykładowców były jak najmniejsze.
 2. Ogłoszone wcześniej wykłady otwarte, wykłady UTW, seminaria, zebrania i inne formy grupowych spotkań twarzą w twarz, zostają odwołane. Spotkania te będą przeprowadzone w późniejszym terminie. Zachęcam do organizowania spotkań on-line.
 3.  X Konferencja Kwietniowa będzie przeprowadzona w innym terminie, który zostanie uzgodniony z kierownictwem POSK.
 4. Rektorat PUNO pozostaje zamknięty dla interesantów aż do odwołania. Proszę o kontaktowanie się z Rektoratem poprzez e-mail na adres: rektorat@puno.edu.pl

Proszę członków PUNO, aby bardzo rozważnie podejmowali decyzje dokonywania podróży po Wielkiej Brytanii zarówno w sprawach osobistych, jak i w sprawach PUNO. Proszę też wszystkich, aby stosowali się do porad NHS publikowanych na stronie internetowej:  https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid- 19/

Prof. dr inż. Tomasz J Kaźmierski
Rektor PUNO

Londyn, 14 marca 2020


RR/2020/02

Rozporządzenie Rektora PUNO z dnia 17 marca 2020

Dzisiejsze rozporządzenie jest aktualizacją rozporządzenia Rektora PUNO z 14 marca 2020 w świetle najnowszych wytycznych rządu Zjednoczonego Królestwa ogłoszonych 16 marca 2020r.  W obliczu zbliżającej się fazy „szybkiego wzrostu” krzywej dystrybucji zachorowań, rząd Zjednoczonego Królestwa ogłosił wczoraj nowe wytyczne, które można podsumować następująco:

 • Każdy powinien unikać wszelkich niepotrzebnych kontaktów z innymi i unikać podróży. Oznacza to, że należy pracować, o ile to możliwe, z domu, unikać pubów, klubów, kin i teatrów.
 • Unikanie niepotrzebnych kontaktów jest szczególnie ważne w przypadku osób powyżej 70. roku życia, kobiet w ciąży i osób z dolegliwościami zdrowotnymi.
 • Zaleca się, by członkowie całych gospodarstw domowych pozostawali w domu przez 14 dni, jeśli którykolwiek członek wykaże objawy COVID-19.
 • Na razie szkoły i uniwersytety w UK pozostają otwarte.

Aktualizacja dla PUNO

 1. Studia podyplomowe, seminaria doktoranckie i wszelkie spotkania grupowe odbywają się wyłącznie on-line. Spotkań twarzą w twarz należy unikać.
 2. Rektorat pozostaje zamknięty dla interesantów, a pracownicy administracyjni PUNO wykonują swoje zadania, tam gdzie to możliwe, z domu. Z rektoratem należy kontaktować się przez email: rektorat@puno.edu.pl
 3. Proszę wykładowców oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze, aby regularnie monitorowali sytuację, podejmowali kroki w celu wsparcia studentów, doktorantów oraz pracowników i informowali rektorat o wszelkich problemach.

Czasy są niezwykłe. Jest oczywiste, że rząd Zjednoczonego Królestwa podejmuje kroki mające uchronić narodową służbę zdrowia (NHS) przed załamaniem, podobnym do tego, co miało miejsce we Włoszech i w Chinach.  Rządowa Naukowa Grupa Doradcza ds. Kryzysów (SAGEthe Scientific Advisory Group for Emergencies) systematycznie informuje o dokonywanych przez siebie przeglądach najnowszych danych dotyczących pandemii COVID-19,  aktualizacjach stosowanych metod modelowania matematycznego oraz monitorowania sytuacji w miarę postępu pandemii.  Nasz uniwersytet będzie uaktualniał swoje porady w miarę napływu nowych informacji.

Jako uniwersytet dołóżmy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ obecnego kryzysu na nauczanie naszych studentów, a także na zdrowie i dobre samopoczucie naszej społeczności uniwersyteckiej. Trudno cokolwiek zaplanować, gdyż sytuacja zmienia się codziennie. Ciągłe wzajemne wsparcie i pozytywne postawy w tym trudnym czasie są tym bardziej mile widziane.

Prof. dr inż. Tomasz J Kaźmierski
Rektor PUNO

Londyn, 17 marca 2020