Nowy rok akademicki 2013 / 2014 na PUNO w Londynie

Nowy rok akademicki 2013 / 2014 na PUNO w Londynie

Rok akademicki 2013/2014 został rozpoczęty na PUNO w dniu 11.10.2013, w Sali Malinowej POSK na Hammersmith w Londynie. Pani Rektor, prof. dr hab. Halina Taborska powitała licznie zgromadzonych Gości, a w dalszej części uroczystości m.in. odczytała sprawozdanie z działalności i planów PUNO. Znalały się w tym również informacje dotyczące wielkiej konferencji naukowej „EuroEmigranci.PL„, ktorą – dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych – realizowaliśmy wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.

Następnie, w imieniu Senatu RP, głos zabrał Senator Piotr Zientarski, który po raz drugi gościł u nas w Londynie. Poprzednio Pan Senator uczestniczył w pierwszej Konferencji Kwietniowej PUNO, w roku 2011.

MSZ i naszą Ambasadę w Londynie reprezentował Konsul Generalny Ireneusz Truszkowski. Na sali obecny był także Konsul Tomasz Stachurski.

W imieniu Rektora naszej partnerskiej uczelni w Polsce – Uniwersytetu Jagiellonskiego, przemawiał prof. Arkady Rzegocki z PON-UJ. Z ust Pana Profesora usłyszeliśmy wiele dobrych słów skierowanych od najstarszej Uczelni w Polsce dla najstarszej polskiej Uczelni na emigracji.

Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2013/2014 na PUNO wygłosiła Pani Eugenia Maresch: „Generał Sikorski z perspektywy czasu.”

Laudację dla Laureata tegorocznego doktoratu honoris causa PUNO – ks. Prałata Stefana Wylężka (Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii), wygłosił ks. Pralat dr Władysław Wyszowadzki.

Doktorat honoris causa PUNO w roku akademickim 2013/14 został wręczony przez Profesor Taborską w świetle zgromadzonych kamer.

Po gromkich brawach głos zabrał ks. Prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – Doktor honoris causa PUNO, dziękując za docenienie jego pracy w UK.

Na sam koniec dnia Prof. Taborska wręczyła świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przybyłym Reprezentantom grona tegorocznych Absolwentów PUNO. Pomagała jej w tym miłym dla nas dziele Monika Kmiecik, pełniąca nową rolę Kierownika Zakladu Psychologii Stosowanej PUNO.

Specjalne podziękowania dla chóru „Schola Gregoriana” za aktywny udział w rozpoczęciu roku akademickiego na PUNO i uczynienie naszej uroczystości jeszcze bardziej wyjątkową. Dziękujemy też wszystkim Gościom za przybycie do nas!