Nowy Rektor PUNO

Nowy Rektor PUNO

Z dniem 4 lipca 2011 swoją misję w Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie zakończył odchodzący na emeryturę Prof. dr Wojciech Falkowski. Przez niemal 9 lat pełnił funkcję Rektora PUNO, prowadząc naszą Uczelnię drogą tradycji i rozwoju. Z nim m.in. wkroczyliśmy nie tak dawno w nową – ósmą, dekadę historii Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. On zacieśnił też m.in. współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, podpisując w Krakowie, w obecności Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbary Kudryckiej, umowę dotyczącą nowych studiów z partnerstwa strategicznego Polski i Wlk. Brytanii. Będzie nam brakło jego wysokiej kultury osobistej i nadzwyczajnego poziomu wiedzy na temat relacji międzyludzkich. Zaszczytem było móc pracować z Panem, Panie Profesorze!

Ale i zaszczytem będzie możliwość pracy z Panią, Pani Profesor! PUNO idzie bowiem dalej przez życie, oglądając się za siebie tylko po to, by nie zatracić poczucia tego, skąd pochodzi. Czym ta Uczelnia jest – każdy wie dobrze. To Uniwersytet, który wyrósł z umiłowania pamięci, nauki i ojczyzny. Dokąd PUNO zmierza na swej drodze? To wie teraz najlepiej Prof. dr hab. Halina Taborska – nowy Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Prof. dr hab. Halina Taborska jest znawczynią kultury i sztuki. Wykładała na tak znanych uniwersytetach, jak Oxford i Harvard. Jest także profesorem wizytującym Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ma zatem w swym bogatej karierze naukowej wszystko, czego PUNO trzeba na przyszłość…