NIEPODLEGŁOŚĆ, 10-minutowe badanie naukowe PUNO

NIEPODLEGŁOŚĆ, 10-minutowe badanie naukowe PUNO

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie rozpoczyna projekt przeanalizowania podejścia młodej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii do kwestii niepodległości i jej postrzegania w kontekście trwających obchodów 100 rocznicy jej odzyskania przez Polskę: ANKIETA…

Jest nas, wg danych brytyjskiego urzędu statystycznego – ponad milion (dane z sierpnia 2017 r.). Jak zapisało się w pamięci i świadomości młodego pokolenia emigrantów te 100 lat niepodległości? Jaka jest świadomość i postrzeganie zjawiska niepodległości przez pryzmat emigracji? Czym jest niepodległość dla młodej generacji Polaków? Jakie wartości w sobie niesie?

Grupa badaczy Instytutu Nauk Społecznych PUNO opracowała niniejszy kwestionariusz identyfikujący poziom świadomości i wartości Polaków, związanych z niepodległością Ojczyzny żyjących na emigracji.

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, składającej się z 22 pytań wyboru i jednego pytania, wymagającego opisowej odpowiedzi.

Uzyskane wyniki badań, a także informacje zawarte w anonimowych ankietach zostaną opracowane statystycznie dla celów naukowych. Dostęp do wymienionych informacji będzie możliwy jedynie po wprowadzeniu hasła, znanego prowadzącym badanie. Czas wypełnienia ankiety ok. 10 minut. Bardzo prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania, gdyż tylko wówczas możliwa będzie pełna analiza wyników: WYPEŁNIJ…


Szczególne podziękowania dla mediów polonijnych w UK za współpracę przy realizacji naszego badania. Nadzwyczaj dziękujemy Londynek.net za patronat medialny, jakim ta Redakcja objęła naszą inicjatywę!

Londynek.net