LOGOPEDIA – nowe studia podyplomowe

LOGOPEDIA – nowe studia podyplomowe

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie uruchamia nowe, roczne studia podyplomowe w Londynie: LOGOPEDIA. Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich / magisterskich (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód logopedy, z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Przygotowują do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji od okresu noworodkowego po adolescencję – w placówkach oświaty i zdrowia, a także w ramach własnej działalności.

Szczegóły: TUTAJ…