Konferencja: „Nowe wyzwania, nowe ścieżki w edukacji – Psychologiczne i pedagogiczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego”

Konferencja: „Nowe wyzwania, nowe ścieżki w edukacji – Psychologiczne i pedagogiczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego”

Zmieniająca się rzeczywistość, mobilność, nowe technologie, czy gwałtowne zmiany kulturowe  powodują, że przed edukacją, pojawiają się nowe wyzwania. Aby prawidłowo realizować zasadę efektywności, czyli związku między celami a wynikami kształcenia współczesny nauczyciel musi nieustannie się rozwijać i dokształcać. Pole możliwości innowacyjnych w nauczaniu jest szeroko otwarte i nie widać tu kresu twórczych możliwości pracowników dydaktycznych. Chcielibyśmy aby konferencja była okazją do dokonania pogłębionej analizy nowych wyzwań i nowych ścieżek w nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego przez specjalistów z dziedziny lingwistyki, dydaktyki, psychologii i socjologii.

Dlatego też jako przewodnicząca komitetu organizacyjnego w imieniu własnym oraz pracowników i współpracowników Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie zapraszam do uczestnictwa w konferencji, której tematem jestNowe wyzwania, nowe ścieżki w edukacji – Psychologiczne i pedagogiczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego, odziedziczonego i podzielenie się  wnioskami z przeprowadzonych badań, pomysłami, przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie.

Z wyrazami szacunku – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler