X Konferencja Kwietniowa: Nowe spojrzenie na rolę i działalność gen. Władysława Andersa od 1941 r. na szlaku wojennym i na emigracji

X Konferencja Kwietniowa: Nowe spojrzenie na rolę i działalność gen. Władysława Andersa  od 1941 r. na szlaku wojennym i na emigracji
UWAGA: w związku z pandemią COVID19, Konferencja Kwietniowa PUNO 2020 odbędzie się w innym terminie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Więcej: tutaj…


Komitet Organizacyjny


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

zaprasza na

X Konferencja Kwietniowa
Nowe spojrzenie na rolę i działalność gen. Władysława Andersa
od 1941 r. na szlaku wojennym i na emigracji

18 kwietnia 2020 r.

POSK, 238-246 King Street, W6 0RF, Londyn, Sala Malinowa

Współorganizator: Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii- Przystanek Historia IPN Londyn


PROGRAM

30– 10.00 Rejestracja

10.00  – 10.10   Otwarcie konferencji
Powitanie: Rektor PUNO, prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski

10.10 – 11.40 Sesja I: Gen. W. Anders – żołnierz, dowódca

10.10 – 10.30 Dr Paul Latawski, Senior Lecturer, Royal Military Academy Sandhurst, Department of War Studies
The 26 British Liaison Unit, Lt Gen Władysław Anders and the Polish II Corps Headquarters (1944-1946)

10.30 – 10.50  Przerwa na kawę; w czasie przerwy zwiedzanie wystawy pt.: „First to fight. Polacy na frontach II wojny światowej”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, oprowadza (w języku angielskim) dr Marek Laskiewicz

10.50 – 11.10  Dr Daniel Koreś, Uniwersytet Wrocławski/ Oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) Wrocław. Instytut Historyczny/Oddziałowe Biuro Badań Historycznych
Generał Władysław Anders jako dowódca. Militarne aspekty kariery w czasie II wojny światowej

11.10 – 11.30  Dr hab. Andrzej Suchcitz, Kierownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Międzynarodowe wojskowe kontakty generała Andersa w latach 1950-1970

11.30 – 11.40  Pytania

11.40 – 12.50 Sesja II: Gen. W. Anders – polityk mimo woli

11.40 – 12.00  Dr hab. Jan Szumski, Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Badań Historycznych, Polska Akademia Nauk
Gen. W. Anders i rozwój relacji politycznych polsko-sowieckich w latach 1941-1945

12.00 – 12.20  Jacek Pawłowicz, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie.
Żołnierze II Korpusu w więzieniach komunistycznych po 1945 r.

12.20 – 12.40  Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii PAN
Mąż stanu polskiej emigracji. Władysław Andres w latach 1945-1970

12.40 – 12.50  Pytania

12.50 – 14.00  Przerwa na lunch; w czasie przerwy w godz. 13.40 – 14.00 – zwiedzanie wystawy pt.: „First to fight. Polacy na frontach II wojny światowej”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, oprowadza (w języku polskim) dr Marek Laskiewicz

14.00 – 15.10 Sesja III: Gen. W. Anders – opiekun szkolnictwa

14.00 – 14.20  Prof. dr hab. Danuta Jastrzębska–Golonka, Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej, Zespół Dydaktyki Literatury i Glottodydaktyki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Działalność edukacyjna gen. Andersa ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wojskowych

14.20 – 14.40  Mgr Joanna Rachwał, Zakład Historii Emigracji PUNO
Odrzućmy wszystko, co nas dzieli – bierzmy wszystko, co nas łączy”. Cz. I. Generał Władysław Anders w pamięci świadków historii

14.40 – 15.00  Mgr Joanna Ogorzałek, Zakład Historii Emigracji PUNO
„Odrzućmy wszystko, co nas dzieli – bierzmy wszystko, co nas łączy”. Cz. II. Generał Władysław Anders w oczach mieszkańców Śląska Opolskiego

15.00 – 15.10  Pytania

15.10 – 15.30  Przerwa na kawę

15.30 – 16.40 Sesja IV: Gen. W. Anders – patron sztuki

15.30 – 15.50  Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji,
Artyści w II Korpusie a sztuka polska i sztuka w Polsce

15.50 – 16.10  Mgr Szymon Piotr Owsiański, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji,
Spojrzenie „absolutnie akuratne”. Stanisław Gliwa, artysta-grafik generała Władysława Andersa

16.10 – 16.30  Mgr Ewa Sobczyk, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji,
Potężny Żołnierz, bezbronna maskotka, czyli wspomnienie o Niedźwiedziu Wojtku

16.30 – 16.40  Pytania

16.40 – 17.30  Dyskusja panelowa

17.30  Podziękowania. Zamknięcie konferencji


KOMITET HONOROWY

JE Ambasador RP w Rzymie Anna M Anders

JE Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki

Dr Jarosław Szarek, Prezes IPN

Senator Michał Ujazdowski, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji Senatu RP

Poseł Prof. Zbigniew Rau, Przewodniczący Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP


ZESPÓŁ PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski, PUNO

Sekretarz Konferencji: Sylwia Kosiec, Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii – Przystanek Historia IPN Londyn


CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Dr hab. Andrzej Suchcitz, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Dr Marek Laskiewicz, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

Mgr Joanna Rachwał, PUNO

Mgr Halina Stochnioł, PUNO

Mgr Danuta Nadaj, PUNO

Mgr Urszula Lenik, Kwestor PUNO


Zaproszenie do pobrania TUTAJ…