Konferencja Listopadowa PUNO 2016

Konferencja Listopadowa PUNO 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii” odbyła się dziś na PUNO w Londynie. Celem Konferencji było przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii.

Konferencja Listopadowa PUNO 2016 posłużyła dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcieliśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją była dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Tematyka wystąpień zogniskowana była wokół następujących zagadnień, związanych z efektami psychologicznymi oraz konsekwencjami zmiany otoczenia i konieczności przystosowania się do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.:

  • Próba odnalezienia się na rynku pracy.
  • Umiejętność korzystania z opieki zdrowotnej.
  • Mechanizmy budowania relacji społecznych z rdzennymi mieszkańcami i emigrantami, w tym kwestie językowe, związane z kodami kulturowymi, zasadami komunikacji czy poziomem motywacji do integrowania się.
  • Kompetencje społeczne i czynniki osobowościowe wspierające funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym.
  • Analiza czynników wpływających na powstawanie zagrożeń i zaburzeń funkcjonowania w dotychczasowych układach społecznych, w tym w rodzinie, a także na marginalizację społeczną i ekologiczną (np. zamieszkiwanie miejsc o większej skali przestępczości, zubożenia).

Wystąpienia naukowe w formie artykułów opublikowane zostaną w kwartalniku Studia Społeczne – 5 pkt MNiSW. Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie ze standardami APA, opisanymi tutaj: wsm.warszawa.pl/…

Lista przyjętych referatów – zobacz: PROGRAM…