KONFERENCJA KWIETNIOWA PUNO 2017

KONFERENCJA KWIETNIOWA PUNO 2017

„Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945”

LONDYN, 8 kwietnia 2017

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie zorganizował międzynarodową konferencję naukową: „Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945”. Była to nasza siódma konferencja z cyklu „Konferencje Kwietniowe PUNO”, poświęcona jak zawsze pamięci Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Odbyła się 8 kwietnia 2017 w POSK na Hammersmith w Londynie.

Cele VII Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:
 1. Propagowanie osiągnięć polskich kompozytorów i wykonawców muzyki klasycznej, jazzowej oraz ludowej zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich w perspektywie historycznej, a także zwrócenie uwagi na bardzo bogatą działalność najmłodszej generacji twórców i wykonawców, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii lub przybyli na Wyspy w ostatnich dekadach;
 2. Prezentacja wybitnych twórców, orkiestr i zespołów muzycznych;
 3. Przeprowadzenie spotkania integracyjnego trzech pokoleń twórców a także zapoznanie polskiej społeczności z bogatym dorobkiem polskich muzyków na Wyspach Brytyjskich;
Sponsorzy Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:
 • The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust
 • The De Brzezie Lanckoroński Foundation
 • Polonia Aid Foundation Trust
 • M.B. Grabowski Fund
 • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie
Zespół Programowo – Organizacyjny:
 • Przewodniczący Konferencji: Dr Krzysztof Ćwiżewicz, nauczyciel muzyki, Berkhamsted Independent School.
 • Wiceprzewodnicząca Konferencji: Anna Maria Stańczyk, pianistka.
 • Sekretarz Konferencji: Leszek Kulaszewicz, PUNO
Członkowie Zespołu:
 • Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
 • Michał Ćwiżewicz, MA, Royal Academy of Music
 • Dr Agnieszka Szajner, PUNO
 • Mgr Regina Wasiak-Taylor, PUNO
 • Mgr Halina Stochniol, PUNO
 • Mgr Danuta Nadaj, PUNO
 • Mgr Urszula Lenik, PUNO

PROGRAM: Zobacz…