KONFERENCJA KWIETNIOWA 2014 „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii”

KONFERENCJA KWIETNIOWA 2014 „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii”

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą „Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, zaprosił na już ostatnią w tym cyklu konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego poza granicami Polski – tym razem w: Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii.

Konferencja ta, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, dedykowana była pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego. Pomagał nam w tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Udział w konferencji wzięły osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego. Gościem naszym była m.in. Pani Senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (na zdjęciu z prof. dr hab. Haliną Taborską, Rektor PUNO w Londynie).


Przewodniczący Konferencji:
Prof. dr hab. Władysław Miodunka Uniwersytet Jagielloński

Wiceprzewodnicząca:
Prof. dr hab. Halina Taborska Rektor PUNO

Sekretarz:
Mgr Halina Stochnioł, PUNO

Członkowie zespołu programowego:

Dr Katarzyna Zechenter, SSEES, University of London

Dr Joanna Pyłat, PUNO

Mgr Maria Dowgiel, PUNO

Mgr Beata Howe, PUNO

Mgr Wojciech Klas, PUNO

Mgr Danuta Nadaj, PUNO

Mgr Teresa Naidoo, PUNO

Mgr Edyta Nowosielska, PUNO

Mgr Joanna Rachwał, PUNO

Mgr Marcin Jurczyk, PUNO

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

Ambasada RP w Londynie

Polword – Polish Language School

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

M. B. Grabowski Fund Polonia Aid Foundation Trust

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny

Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii


Zobacz: PROGRAM