Konferencja Kwietniowa 2011

Konferencja Kwietniowa 2011

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, czcząc pamięć swojego tragicznie zmarłego Przyjaciela i Orędownika – ŚP Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, rozpoczął tradycję „Konferencji Kwietniowych”, zawsze w drugą sobotę kwietnia – w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniu 9 kwietnia 2011 w „Ognisku Polskim” w Londynie. Jej temat to: „Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 – 1990”. Współpracował z nami Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wspierała nas w zakresie możliwości Ambasada RP w Londynie. A sponsorami zostały polskie organizacje społeczne i małe firmy doskonale radzące sobie na rynku brytyjskim. Wśród zaproszonych gości znalazła się przede wszystkim Prezydentowa Kaczorowska!

FOTORELACJA:

Konferencja Kwietniowa PUNO 2011, dzięki pomocy sponsorów i partnerów organizacyjnych, miała miejsce w reprezentacyjnym dla Polaków w Wielkiej Brytanii miejscu, jakim jest „Ognisko Polskie” w Londynie.

Minuta ciszy, upamiętniająca tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Prezydenta Kaczorowskiego, po której następuje uroczyste otwarcie Konferencji Kwietniowej 2011 przez Rektora PUNO – prof. dr. Wojciecha Falkowskiego.

Przemówienie Senatora Piotra Zientarskiego, reprezentującego na Konferencji Kwietniowej senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Prorektor PUNO – prof. dr hab. Halina Taborska czyta list od posłanki na Sejm RP, Joanny Fabisiak, reprezentującej sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą (Pani Poseł ostatecznie nie mogła wziąć udziału w Konferencji Kwietniowej 2011).

Uczestnicy konferencji, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Rektorem PUNO – prof. dr. Wojciechem Falkowskim w samym środku, w pierwszym rzędzie. Za nimi m in. młodzi reprezentanci Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO, a także naszej Ambasady w Londynie.

Dr hab. Arkady Rzegocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi pierszą sesję Konferencji kwietniowej PUNO 2011.

Jako pierwszy głos zabiera Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – UKSW). Temat jego wystąpienia: Prezydent Ryszard Kaczorowski.

Na temat: Blaski i cienie pierwszej prezydentury na Uchodźstwie (1939-1947), mówi Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski). Pan Profesor ponadto poprowadzi później drugą część Konferencji Kwietniowej 2011

Następnie Prof. dr hab. Marek Kornat (Polska Akademia Nauk) wygłasza referat na temat: Prezydentura Augusta Zaleskiego.

Kolejnym mówcą jest Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawia referat: Rodem z Lwowa, Prezydent Stanisław Ostrowski.

Tematem referatu dr Joanny Pyłat (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) jest: W służbie Rzeczypospolitej – rzecz o działalności Prezydenta E. Raczyńskiego i Prezydenta Kazimierza Sabbata.

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) prezentuje referat: Ryszard Kaczorowski jako były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1990 – 2010).

Na zakończenie pierwszej części Konferencji głos zabiera Minister Jerzy Ostoja-Koźniewski, wspominając lata swojej osobistej współpracy w Londynie z Prezydentem Kaczorowskim.

W przerwie czas m. in. na pamiątkowe fotografie: Senator Piotr Zientarski i Krystyna Walewska-Huseynov, której praktyka terapeutyczna AwareHypnosis współsponsorowała Konferencję Kwietniową PUNO 2011.

Obiad w restauracji Ogniska – Pani Prezydentowa Kaczorowska, której towarzyszą bliskie znajome. Po stronie prawej Pani Prezydentowej siedzą: Rektor PUNO, prof. Falkowski z Małżonką i prof. B. Indyk, Kierownik Zakładu Badań nad Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii.

Popołudniowa sesja konferencji rozpoczyna się referatem: Generał Sikorski – generał ostatniej nadziei, który wygłosił Profesor Jan Ciechanowski (Thames Valley University), autor głośnej książki o Powstaniu Warszawskim.

Panu Profesorowi, podobnie jak i jego przedmówcom, i naukowcom występującym po nim, przysłuchują się bardzo licznie zgromadzeni w sali teatralnej „Ogniska Polskiego” przedstawiciele wszystkich pokoleń Polaków w Wielkiej Brytanii.

Prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet Białostocki): prezentuje postać Edwarda Szczepanika – ostatniego Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

W ramach programowego „Bloku dla Przyszłości”, najmłodszy z występujących uczestników Konferencji Kwietniowej 2011, Prof. dr Michael Fleming (PUNO), prezentuje referat: British / Polish relations and the redrawing of Poland’s borders: Inequality, hope and pragmatism.

Prof. dr hab. Adam Sudoł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) wygłasza referat na temat: Wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie do procesu podtrzymywania i utrwalania tożsamości narodowej Polaków na obczyźnie.

Jako ostatni głos zabiera Dr. hab. Arkady Rzegocki (UJ), temat jego wystąpienia brzmi: Polskie władze na obczyźnie, symbol czy realna siła?

Plan dnia wieńczy 90-minutowy panel dyskusyjny, w którym aktywny udział biorą nie tylko zaproszeni Naukowcy, ale i…

Słuchacze konferencji zadają pytania panelistom. Panel, podobnie, jak cała Konferencja sfilmowana została przez Pana Marka Borzęckiego reprezentującego TVP Polonia, która była jednym z patronów medialnych Konferencji Kwietniowej PUNO 2011.

Na sam koniec pamiątkowe zdjęcie wszystkich naukowców z Panią Prezydentową Kaczorowską. Zamykając konferencję Przewodnicząca prof. dr hab. Halina Taborska zapowiedziała, że kolejna z serii Konferencji Kwietniowych poświęconych pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odbędzie się w drugą sobotę kwietnia 2012.


Imienne podziękowania za pomoc w organizacji KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2011 dla:
 • Prof. dr hab. Halina Taborska (Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
 • Mgr Halina Stochniol (Sekretarz zespołu programowo-organizacyjnego);
 • Dr hab. prof. PUNO Arkady Rzegocki (Sekretarz krajowy);
 • Prof. Stanisław Portalski (Prezes PTNO);
 • Prof. Bolesław Indyk (Zakład Badań Nad Emigracją PUNO);
 • Dr Andrzej Suchcitz (Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego);
 • Mgr Danuta Nadaj (PUNO)
 • Mgr Maria i Witold Dowgiel (PUNO)
 • Mgr Grażyna Czubińska (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO)
 • Mgr Anamika Kumar (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO)
 • Mgr Elżbieta Wójcik (Seminarium Doktoranckie ZPS PUNO)
 • Przemysław Potorski (Koło Naukowe Studentów i Absolwentów PUNO)