SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Fundacja Polonia Semper Fidelis
oraz
Zakład Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu

 

Organizują

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
„Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach
morskich państw obcych”

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 15 czerwca 2018 r.

 

Tematyka Sympozjum
Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

 

Imprezy towarzyszące
Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

 

UDZIAŁ W SYMPOZJUM – BEZPŁATNY

 

Publikacje

Lista prelegentów jest zamknięta. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów do publikacji, związanych z biografistyką polonijną „Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Artykuły prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego
do dnia 15.05.2018 r.
Publikacje prezentowane na sympozjum ukażą się w wersji papierowej. Ponadto informujemy, że osoby nie głoszące referatów mogą zgłosić materiał do publikacji za odpłatnością 200 zł.
Organizatorzy przyjmują do publikacji jedynie opracowania biograficzne dotyczące oficerów Marynarki Wojennej wywodzących się z Armii Zaborczych.

 

Komitet naukowy

kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
prof. dr hab. Zbigniew Judycki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki

 

Komitet Organizacyjny
dr Mateusz Łaski
kpt. mar. Magdalena Motyczko
dr Karol Słowi
mgr Malwina Krupa

 

Miejsce Sympozjum

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego
ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdyni

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr Mateusz Łaski – m.laski@amw.gdynia.pl
kpt. mar. Magdalena Motyczko – m.motyczko@amw.gdynia.pl
dr Karol Słowi – k.slowi@amw.gdynia.pl
mgr Malwina Krupa – m.krupa@amw.gdynia.pl

 

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram  wkrótce.