Terminy Spotkań

KURS KULTURY POLSKIEJ
rok ak. 2019/2020

Semestr II – letni
Wykłady w poniedziałki o godz. 18.00, Sala Wykładowa PUNO
WSTĘP WOLNY

Polska w latach przełomu 1970- 2000

17.02.2020 godz. 16.00!!! Zajęcia w siedzibie Instytutu
Rola i znaczenie Instytutu Piłsudskiego dla społeczności polskiej w Londynie

24.02.2020 mgr Anna Stefanicka (Instytut Piłsudskiego)
Sylwetka Mieczysława Stachiewicza – c.d. Działalność społeczna na rzecz Kraju w okresie zmian ustrojowych

02.03.2020 prof. Charles Kraszewski (USA)
Tytus Czyżewski i przyszłość poezji polskiej

09.03.2020 prof. Grażyna Czubińska
Kobieta w reklamie

16.03.2020 dr Teresa Folga-Naidoo
Kultura polska lat 1990. – epoka „resetu”

23.03.2020 dr Teresa Folga-Naidoo
Z dziejów Polski południowo-wschodniej. Rozwój kulturalny województwa
przemyskiego w latach 1975-1998

30.03.2020 dr Agnieszka Szajner
Siła komunikatu wizualnego w reklamie

Przerwa Wielkanocna

18.04.2020 (sobota, 10.00-18.00) X KONFERENCJA KWIETNIOWA PUNO:
Generał W. Anders – w 50. rocznicę śmierci

20.04.2020 prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
MISTERIUM JĘZYKA w poezji Św. Jana Pawła II

27.04.2020 mgr Leszek Kulaszewicz
Losy „Polish jazz” u progu XXI wieku

04.05.2020 TBA

11.05. 2020 mgr Damian Lawer
Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce końca lat 1980.

18.05.2020 mgr Magdalena Król
TBA

25.05.2020 Bank Holiday – nie ma wykładu

01.06.2020 TBA

Wakacje letnie


Do pobrania: TUTAJ…