Terminy Spotkań

KURS KULTURY POLSKIEJ
rok ak. 2018/2019

Semestr I – zimowy
Wykłady w poniedziałki o godz. 18.00, Sala Wykładowa PUNO
WSTĘP WOLNY

Wykłady Niepodległościowe: Polska 1918-2018

 

08.10.2018 dr Teresa Folga-Naidoo
Emigracja zarobkowa z ziem polskich na Zachód w XIX/XX wieku

15.10.2018 prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Salon poezji i pieśni patriotycznej

22.10.2018 dr Teresa Folga-Naidoo
Jak luminarze polskiej kultury forsowali na Zachodzie idee niepodległości Polski

29.10.2018 dr Teresa Folga-Naidoo
Kultura polska na progu niepodległości

05.11.2018 dr Joanna Janicka
Polskie drogi do wolności. Maurycy Zamoyski – polityk i dyplomata. Działalność dla sprawy polskiej w latach 1918-1939

12.11.2018 mgr Regina Wasiak-Taylor
TBA

19.11.2018 mgr Regina Wasiak-Taylor
TBA

26.11.2018 dr Joanna Janicka
Polscy nauczyciele polonijni i ich działalność na rzecz krzewienia polskości

03.12.2018 mgr Błażej Zdziarski
Niepodległość i suwerenność – próba zdefiniowania pojęć współcześnie, w oparciu o ważniejsze wydarzenia ze stuletniej historii Polski

10.12.2018 mgr Damian Lawer
Olimpijczycy w służbie niepodległości

Przerwa świąteczno-noworoczna

07.01.2019 dr Joanna Janicka
Powojenna odbudowa świetności Zamościa – symbolu polskości – przez potomków rodu Zamoyskich

14.01.2019 dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Więźniowie na Zamku w Lublinie podczas okupacji

21.01.2019 mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska
Historia filmu polskiego od 1918 roku

28.01.2019 mgr Agata Błaszczyk-Sawyer
Analiza procesu osiedleńczego polskich uchodźców politycznych w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej

Przerwa zimowa

Do pobrania: TUTAJ…