Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. nadzw.


Dr hab. inż. dziedzina: nauk rolniczych,  dyscyplina: technologia żywności i żywienia, specjalność: żywienie człowieka. Ponadto ukończyła Studium Pedagogiczne (1996), Podyplomowe Studia: „Towaroznawstwo i ocena jakości żywności” (1998), „Biologia – profil akademicki” (2002), „Przedsiębiorczość” (2002) oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą” (2004).

Z PUNO związana jako wykładowca od 2013 roku. Od 2016 roku jako profesor wizytujący, a od 2017 jako kierownik (i wykładowca) Studiów Podyplomowych „Psychodietetyka”. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu: podstawa anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii żywienia, antropometrycznej analizy stanu odżywienia, żywienia człowieka, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, suplementów diety i żywności wzbogacanej, diet alternatywnych, edukacji i poradnictwa żywieniowego oraz oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Obecnie pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2004-2017 pracowała w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Jest uznanym recenzentem artykułów w renomowanych czasopismach naukowych tj: Nutrition Research, BMC Women’s Health, Journal of Elementology, Menopause Review, World Journal of Pediatrics, Paediatrics Today, Therapeutics and Clinical Risk Management, Obesity Research & Clinical Practice,  Journal of Obesity and Overweight, Nutrition & Food Science, International Journal of Biochemistry Research & Review, British Journal of Applied Science & Technology, British Journal of Medicine and Medical Research, Open Journal of Nutrition and Metabolism International Blood Research & Reviews, Biological Trace Element Research, Recent Advances in Food Safety, Asian Food Science Journal, Asian Journal of Advances in Agricultural Research, Annals of Animal Science, EJPAU oraz Bromatologia i Chemia Toksykologiczna.

Link do recenzentów: https://publons.com/author/1365270/zuzanna-goluch#profile


Kontakt:

Zakład Nauk o Zdrowiu
email: zuzanna.goluch@puno.edu.pl

OBSZARY BADAWCZE
Prowadzi badania dotyczące:

 • oceny wpływu stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej na tory metaboliczne u ludzi i zwierząt modelowych
 • jakości i bezpieczeństwa żywności
 • oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i składu ciała ludności: w różnych stanach fizjologicznych, stosującej diety alternatywne, z różnych grup zawodowych
 • wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej na zmiany zachowań żywieniowych ludności.

PUBLIKACJE
Autorka/Współautorka ponad 90 publikacji naukowych, monografii, rozdziałów w  monografiach, 25 doniesień konferencyjnych oraz 16 publikacji popularno-naukowych z zakresu prozdrowotnej edukacji żywieniowej.

Artykuły naukowe

 • Goluch-Koniuszy Z., Haraf G. Geese for slaughter and wild geese as a source of selected mineral elements in a diet. J. Elem., 2018, 23(4):  DOI: 10.5601/jelem.2018.23.2.1594
 • Goluch-Koniuszy Z., Domiszewski Z. Animal-model assessment of the impact of diet modification and vitamin B supplementation on the pericardial fatty tissue and its fatty acid profile. J. Elem., 2018, 23(3): 849 – 862.
 • Goluch-Koniuszy Z., Drozd R., Kołodziejski M. Selenium status in serum and testicles of male rats fed a diet containing sucrose and supplemented with chosen B group vitamins. J. Elem., 2018, 23(2): 659-671.
 • Goluch-Koniuszy Z., Drozd R., Kołodziejski M. Ocena, na modelu zwierzęcym, wpływu zmiany składu diety i rodzaju jej suplementacji witaminami z grupy B  na całkowitą zdolność antyoksydacyjną wątroby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2017, 591, 23-32. Goluch-Koniuszy Z., Kuchlewska M. Body composition in 13-year-old adolescents with visceral obesity, depending on the BMI value. Adv. Clin. Exp.  Med. 2017, 26(6), 751-757.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. The effectiveness of nutrition education among women aged 60-85 on the basis of anthropometric parameters and lipid profiles. Roczniki PZH, 2017, 68, 3, 253-260.
 • Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J., Salmanowicz M. Nutrition manner and state of nutrition of woman aged 60 – 90 with declared sleeping disorders. Roczn. PZH, 2017, 68(4):355-364.
 • Goluch-Koniuszy Z., Moroch M. Ocena częstotliwości spożycia produktów zawierających kofeinę i/lub taurynę przez młodzież męską przed egzaminami na różnych poziomach edukacji. Bromat. Chem. Toksykol., 2017, L, 3,  201 – 220.
 • Goluch-Koniuszy Z. Kołodziejski M. Spożycie wybranych witamin z grupy B przez społeczeństwo polskie na przestrzeni lat 2004-2016. Bromat. Chem. Toksykol., 2017, L, 2, 89-98.
 • Goluch-Koniuszy Z., Salmanowicz M. Znaczenie żywienia w fizjologicznej insulinooporności u młodzieży będącej w skoku pokwitaniowym. Bromat. Chem. Toksykol., 2017, L, 1, 8-16.
 • Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmiterów. Kosmos, 2016, 65(4), 523-534/5.
 • Goluch-Koniuszy Z. Nourishing support for women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Rev., 2016; 15(1), 56-61.
 • Goluch-Koniuszy Z., Giezek M. Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. Bromat. Chem. Toksykol., 2015,  XLVIII (4), 724-735.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. The assessment of influence of pro-health nutrition education and resulting changes of nutrition behavior of women Aged 65 – 85 on their body content. Menopause Rev.,  2015, 14(4), 1-8.
 • Goluch-Koniuszy Z. Heberlej A. Methods of body mass reduction by adolescents Roczn. PZH,  2015, 66(4), 327-335.
 • Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. Skład ciała, stan odżywienia i sposób żywienia osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców domu pomocy społecznej. Bromat. Chem. Toksykol., XLVIII, 2015, 2, 140-150.
 • Goluch-Koniuszy Z. Stan odżywienia i sposób żywienia kobiet z rakiem sutka. Bromat. Chem. Toksykol.,  XLVIII, 2015, 2, 128-139.
 • Goluch-Koniuszy Z., Barta W. Ocena stanu odżywienia, stylu życia i sposobu żywienia krwiodawców, mieszkańców Kołobrzegu i okolic. Probl. Hig.  Epidemiol., 2015, 66(1), 221-231.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. Ocena wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej i wynikających stąd zmian zachowań żywieniowych na wartości wskaźników antropometrycznych i wskaźników przemian węglowodanowo-lipidowych u kobiet w wieku 65 – 85 lat. Probl. Hig. Epidemiol. 2014, 95(4), 934-940.
 • Goluch-Koniuszy Z. Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza mierzony metodą FRAP. Bromat. Chem. Toksykol., 2014, XLVII, 2, 204-212.
 • Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M. Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, zamiany sacharozy w diecie sukralozą (E 955) na wybrane tory metaboliczne ustroju. Bromat. Chem. Toksykol., 2014, XLVII, 1, 96-105.
 • Goluch-Koniuszy Z., Kunowski M. Glycemic Index and Glycemic Load of diets in children and young people with Down’s Syndrome. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2013, 12(2), 181-194.
 • Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M., Nowacka I., Nutritional status and nutritional habits of men with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer- preliminary investigation. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2013, 12(3), 319-330.
 • Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J. Evaluation of the impact of diet supplementation with calcium, magnesium, zinc and chromium on the concentration of selected indices of protein metabolism in female rats. EJPAU, 2013, 16, 4.
 • Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M. Ocena sposobu żywienia rolników z województwa zachodniopomorskiego w aspekcie dietoprofilaktyki zespołu niedoboru testosteronu. Przegl. Urologiczny, 2013, 1(77), 30-37.
 • Przeor M., Goluch-Koniuszy Z. Ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pielęgniarek będących w okresie okołomenopauzalnym pracujących w systemie zmianowym. Probl. Hig. Epidem., 2013, (94), 4, 797-801.
 • Goluch-Koniuszy Z. Evaluation, in an animal model study, of the effect of diet composition change and diet supplementation with B-group vitamins on the liver fatty acid profile. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment.,  2012, 11(4), 389-399.
 • Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J. Evaluation, in an animal model study, of the effect of diet composition change and diet supplementation with B-group vitamins on the concentration of 8-iPF2α-III in urine. JAFS 2012, 4, 21, 748-758.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Kuchlewska M. Analysis of Body Composition of Children Aged 13 with Normal Body Mass Index and Waist Circumference Above the 90th percentile. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2011, 61, 3, 219-223.
 • Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J., Wierzbicka A. An assessment of the influence of B group vitamins on the C-reactive protein concentration and chosen indicators of protein metabolism in male rats. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2011, 10(3), 387-397.
 • Goluch-Koniuszy Z., Bonczek M. Glycemic Index and Glycemic Load of Thirteen Year Old Children Whose Waist Circumference (WC) ≥ 90 Percentile Dependent of BMI. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2011, 10(2), 251-265.
 • Goluch-Koniuszy Z., Wierzbicka A. Appreciation of concentration of lipoproteins and apolipoproteins in serum of male rats under the influence of diet change composition and its supplementation with group B vitamins. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2011, 10(1), 109-121.
 • Bortnowska G., Grotowska L., Goluch-Koniuszy Z. Spożycie potraw i/lub przekąsek rybnych przez młodzież szkolną z Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Roczn. PZH, 2011,  62, 3, 325-333.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Dolot A., Pilarczyk B. Ocena zmian stężenia selenu w krwi i tkankach samców szczura pod wpływem zmiany składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B. Roczn. PZH 2011, 162(1), 41-46.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J. Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na przemiany białkowe w badaniach modelowych na szczurach. Żyw. Nauka Tech. Jakość, 2010, 6(73), 228-238.
 • Goluch-Koniuszy Z., Fabiańczyk E. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób przebywających na emeryturze do 6 miesięcy. Roczn. PZH, 2010, 61(2), 191-200.
 • Goluch-Koniuszy Z. Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤ percentyla z terenu miasta Szczecin. Roczn. PZH, 2010, 61(3), 307- 315.
 • Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt będących w okresie adolescencji, w tym stosujących diety odchudzające. Roczn. PZH, 2009, 60(3), 251-259.
 • Goluch-Koniuszy Z., Radziszewska M., Dęga S. Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie menopauzalnym – zdrowych i z leczoną osteoporozą. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 2009, 269(9), 5-18.
 • Friedrich M., Sadowska J., Goluch-Koniuszy Z. Ocena wpływu składu diety i jej uzupełniania witaminami z grupy B na stężenie insuliny i wybranych wskaźników przemian białkowych u samic szczura.. .Żywn. Nauka Tech., Jakość 2009, 65(4), 361-367.
 • Goluch-Koniuszy Z., Friedrich M., Radziszewska M. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci w skoku pokwitaniowym z terenu miasta Szczecin. Roczn. PZH, 2009, 60(2), 143-149.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi samic szczura. Roczn. PZH, 2009, 60(1), 91-95.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi szczura. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, ¾, 1052-1057.
 • Goluch-Koniuszy Z., Gardzielewska J. Wpływ głodzenia przed ubojem na wybrane cechy jakościowe mięsa brojlerów. Folia Univ. Agric. Stetin., Scie. Aliment., 2005, 246(4), 119-127.
 • Z. Goluch-Koniuszy, J. Gardzielewska, M. Jakubowska, T. Karamucki. 1999. Wpływ czasu pozbawienia paszy i wody przed ubojem na zawartość Mg, K i Na w mięśniach kurcząt brojlerów Isa Vedette. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Chów i Hodowla Drobiu. XII Między. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin-Kazimierz Dolny, PTZ Warszawa, 45, 269-278. (Od 2005 r. pod nazwą Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ISSN 1733-7305)
 • Z. Goluch-Koniuszy, J. Gardzielewska, T. Karamucki, M. Jakubowska, M. Pulwer-Kaca. 1998: Zawartość Cu, Fe i Zn w mięśniach kurcząt brojlerów Isa Vedette. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Chów i Hodowla Drobiu. XI Między. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Warszawa, 36, 383-389. Od 2005 r. pod nazwą Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ISSN 1733-7305)
 • J. Gardzielewska, Z. Tarasewicz, A. Dańczak, R. Kwiecień, Z. Goluch-Koniuszy, M. Pulwer-Kaca. 1998. Właściwości sensoryczne bulionu i mięsa brojlerów przepiórczych żywionych dietami z udziałem oligosacharydów łubinu lub flavomycyny. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. Polskie Towarzystwo Zootechniczne.   Chów i Hodowla Drobiu. XI Między. Młodz. Symp. Drob. WPSA, 36,  377-382. Od 2005 r. pod nazwą Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ISSN 1733-7305)
 • Z. Goluch, J. Gardzielewska, W. Natalczyk-Szymkowsaka, W. Stoltman, A. Cyran. 1997. Zawartość Pb, Cd, Fe, Cu i Zn w mięśniach kurcząt brojlerów różnych linii genetycznych. Zesz Nauk Przegl. Hod. Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Chów i Hodowla Drobiu. X Między. Młodz. Symp. Drob. WPSA, 32, 265-271. (Od 2005 r. pod nazwą Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ISSN 1733-7305)
 • J. Gardzielewska, A. Sochacka, Z. Goluch, A. Cyran, W. Natalczyk-Szymkowska. 1997. Mięso kurcząt brojlerów jako źródło magnezu, sodu, potasu, wapnia, fosforu i litu. Zesz. Nauk. AR Szczec., 176, Zootech. 34, 33-38. (Od 2007 roku Folia Pomeranae  Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica  ISSN 2081-1284)
Monografie lub rozdziały w mongrafich
 • Goluch-Koniuszy Z., Badania modelowe nad oceną możliwości prozapalnego wpływu zmiany składu diety i różnych sposobów jej uzupełniania wybranymi witaminami z grupy B. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016, ISBN 978-83-7663-202-5, str. 90. (rozprawa habilitacyjna).
 • „Witaminy”, pod red. Marioli Friedrich. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016 rok, wyd. I, (ISBN 978-83-7663-206-3). Autorstwo 6 rozdziałów.
 • Goluch-Koniuszy Z., Zielińska B. Ocena zachowań żywieniowych wegan będących w okresie prokreacji. Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności Monografia Pod red. Danuty Kołożyn-Krajewskiej. WSHiT Częstochowa, 2013, 68-83. ISBN 978-83-933915-1-6.
Skrypty dydaktyczne
 • „Fizjologia żywienia człowieka” pod red. Marioli Friedrich. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013r. wyd. II poprawione i uzupełnione (ISBN 978-83-7663-145-5).  Autorstwo 7 rozdziałów.
 • „Fizjologia żywienia człowieka” pod red. Marioli Friedrich.  Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2006r., wyd. I  (ISBN 978/83-7317-009-4) Autorstwo  6 rozdziałów
Artykuły popularno-naukowe
 • Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. Właściwości prozdrowotne żywności probiotycznnej i prebiotycznej. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici 2/227, 2017, str. 16-19.
 • Goluch-Koniuszy Z., Salmanowicz M. Wybrane substancje antyodżywcze występujące w żywności. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici 1/226, 2017, str. 9-13.
 • Goluch-Koniuszy Z., Widak A. Niekonwencjonalne sposoby redukcji masy ciała propagowane w środowisku internetowym. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici 6/224, 2016, 12-13.
 • Goluch-Koniuszy Z. Żywienie kobiet z problemem łysienia. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici, /224, 2016, 18-20.
 • Goluch-Koniuszy Z. Wpływ żywienia na sen. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici Szczecin, 3/222, 2016, 11-15.
 • Goluch-Koniuszy Z. Żywieniowa profilaktyka chorób nowotworowych. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici Szczecin, 3/222, 2016, 11-15.
 • Goluch-Koniuszy Z. Żywieniowe wspomaganie męskiej płodności. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici Szczecin, 3/216, 2015, 13-15.
 • Goluch-Koniuszy Z. Żywieniowe wspomaganie męskiej płodności. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu, Vox Medici, 3/229, 2015, 16-18 (przedruk).
 • Goluch-Koniuszy Z. Specyfika żywienia osób dojrzałych. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałcz, 2014, 12-15.
 • Goluch-Koniuszy Z. Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne tradycyjnych potraw wigilijnych. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Vox Medici Szczecin, 6/213, 2014, 19-22 (przedruk).
 • Goluch-Koniuszy Z. Diety mięsne i bezmięsne – korzyści i zagrożenia. Gospodarka Mięsna 2014, 7, 22-24.
 • Goluch-Koniuszy Z. Wartość odżywcza tradycyjnych potraw wielkanocnych Ogólnopolski Informator Masarski, 2013, 211(3), 100- 106, 108-109.
 • Goluch-Koniuszy Z. Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne tradycyjnych potraw wigilijnych. Ogólnopolski Informator Masarski, 2012, 12, 14-17, 20-21.
 • Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J. „Kreowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb oraz produktów rybnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie”. Materiały dla uczniów. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ZUT Szczecin, 2011, 1-17.
 • Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J. „Kreowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb oraz produktów rybnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie”. Materiały dla rodziców. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ZUT Szczecin, 2011, 1-25.
 • Goluch-Koniuszy Z. Właściwości odżywcze i cechy jakościowe mięsa drobiowego. Ogólnopolski Informator Masarski, 2009, 169 (09), 37-43.
Linki do dorobku naukowego
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej  (2015 rok).
 • Nagroda indywidualna JM Rektora ZUT za osiągnięcia w pracy naukowej, a w szczególności za uzyskanie stopnia dr hab. (2016 rok)
 • Zespołowa Nagroda JM Rektora ZUT za osiągnięcia organizacyjne (2008, 2011, 2013, 2015 rok).