mgr Urszula Walczak


Asystentka Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pedagog, pedagog specjalny oraz dyplomowany protetyk słuchu Politechniki Warszawskiej. Edukator Seksualny oraz absolwentka Psychologii Stosowanej na PUNO. Doktorantka Seminarium Doktoranckiego Nauk Społecznych PUNO. W roku akademickim 2016-2017 pełniła funkcję koordynatora Psychologii Stosowanej w Instytucie Nauk Społecznych. Obecnie koordynator Mediacji i Negocjacji. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Członek Senatu PUNO reprezentujący słuchaczy. Członek Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Od 2015 roku pełni dyżury w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie. Współkoordynatorka Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii oraz członkini Zjednoczonego Królestwa Polek w UK. Członkini PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie oraz członkini PPA (Polish Psychologists’ Association). Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz współtwórczyni i współkoordynatorka warsztatów medytacyjnych w ramach ERM-u. Ukończyła kurs „Arteterapii” w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. W latach 2014-2015 publikowała na łamach Dziennika Polskiego w Londynie. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii oraz procesu akulturacji psychologicznej emigrantów. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów edukacji seksualnej w środowisku polonijnym w Wielkiej Brytanii, akulturacji w odniesieniu do integracji międzykulturowej kobiet polskich z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii oraz zagadnień związanych z Brexitem „Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit”. Prowadzi badania nad stresem akulturacyjnym kobiet polskich w związkach mieszanych na terenie UK.
OBSZARY BADAWCZE

 • Badania w ramach seminarium doktoranckiego nad integracją międzykulturową polskich kobiet ze związków mieszanych w Wielkiej Brytanii,
 • Badania brexitowe PUNO,
 • Badania z wykorzystaniem kwestionariusza MIRIPS nad stresem akulturacyjnym polskich kobiet w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkie Brytanii,
 • Badania nad edukacją seksualną jako formą wychowania wspierającą rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • 26.11.2016 Dobrostan Psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • 08.04.2017 Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945
 • 07.07.2017 Safeguarding Children in Polish Famillies from National Strategies to Community Collaboration
 • 16.12.2017 Brexit and Polonia: Challenges facing the PolishCommunity during the process of Britain leaving the European Union
Artykułu naukowe
 • Zeszyty Naukowe PUNO: Edukacja seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Studia Społeczne: Stres akulturacyjny polskich kobiet w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkiej Brytanii. Edukacja seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Artykuły popularno-naukowe

Dziennik Polski

 • Przypływy i odpływy w związkach.
 • Kryzys w związku.
 • Kiedy mężczyzna kocha kobietę.
 • Przysięga małżeńska, a dojrzałość emocjonalna.
 • Jeden mózg -dwie półkule.