mgr Urszula Walczak


Asystentka Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pedagog, pedagog specjalny oraz dyplomowany protetyk słuchu Politechniki Warszawskiej. Edukator Seksualny oraz absolwentka Psychologii Stosowanej na PUNO. Doktorantka Seminarium Doktoranckiego Nauk Społecznych PUNO. W roku akademickim 2016-2017 pełniła funkcję koordynatora Psychologii Stosowanej w Instytucie Nauk Społecznych. Obecnie koordynator Mediacji i Negocjacji. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Członek Senatu PUNO reprezentujący słuchaczy. Członek Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Od 2015 roku pełni dyżury w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie. Współkoordynatorka Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii oraz członkini Zjednoczonego Królestwa Polek w UK. Członkini PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie oraz członkini PPA (Polish Psychologists’ Association). Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz współtwórczyni i współkoordynatorka warsztatów medytacyjnych w ramach ERM-u. Ukończyła kurs „Arteterapii” w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. W latach 2014-2015 publikowała na łamach Dziennika Polskiego w Londynie. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii oraz procesu akulturacji psychologicznej emigrantów. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów edukacji seksualnej w środowisku polonijnym w Wielkiej Brytanii, akulturacji w odniesieniu do integracji międzykulturowej kobiet polskich z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii oraz zagadnień związanych z Brexitem „Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit”. Prowadzi badania nad stresem akulturacyjnym kobiet polskich w związkach mieszanych na terenie UK.
OBSZARY BADAWCZE
PUBLIKACJE