mgr Urszula Walczak


Pedagog, seksuolog społeczny, doradca psychoseksualny i rodzinny, mediator i negocjator, trener grupowy treningu zastępowania agresji, certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia, dyplomowany protetyk słuchu. Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, asystentka Zakładu Nauk o Zdrowiu oraz doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Doradca psychoseksualny Polskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Londynie. Pedagog szkolny oraz doradca rodzinny Polskiej Szkoły przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Prowadzi własną praktykę doradztwa psychoseksualnego i rodzinnego. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zjawiska akulturacji polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, integracji międzykulturowej polskich kobiet w związkach mieszanych oraz samotności, osamotnienia i nostalgii Polaków na emigracji. Od lat zajmuje się tematyką emigracyjną oraz imigracyjną, a także zagadnieniami integracji i edukacji międzykulturowej. Uczestniczka międzynarodowych konferencji i sympozjów podczas których wygłasza referaty dotyczące własnych osiągnięć badawczych. Autorka prac naukowych oraz popularnonaukowych. Współorganizatorka czterech Kongresów Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2016. Współpracuje z polskimi organizacjami pomocowymi dla Polonii na terenie Anglii. Dyżuruje przy telefonie zaufania dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz twórczyni i koordynatorka warsztatów medytacyjnych Apostolstwa Modlitwy. Członek: Senatu, Prezydium, Koła Naukowego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Centrum Zdrowia Publicznego w Londynie oraz Polish Psychologist’s Association. Uprawia ikonopisarstwo oraz malarstwo. Zajmuje się arteterapią-leczeniem przez sztukę.

Ukończone szkolenia:

 • Praca terapeutyczna z parą;
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • Terapia małżeństw i par;
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju;
 • Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem;
 • Zaburzenia osobowości – diagnoza i terapia;
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień niechemicznych: Internet, hazard, seks;
 • Terapia Ręki – szkolenie I i II stopnia;
 • Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART) ®;
  Podstawy Psychologii;
 • Arteterapia – terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą;
OBSZARY BADAWCZE

 • 2020 – Nostalgia w obliczu pandemii Covid-19 odczuwana przez Polki, które tworzą wielokulturowe związki na terenie Wielkiej Brytanii
 • 2020 – Nostalgia w rodzinach polskich mieszkających w Londynie w relacji do technologii cyfrowych
 • 2019 – Przemoc domowa wśród polskich rodzin w Wielkiej Brytanii
 • 2019 – Poczucie samotności polskich kobiet mieszkających w Wielkiej Brytanii
 • 2017 – Stres akulturacyjny polskich kobiet w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkiej Brytanii
 • 2016 – Edukacja seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • 2020 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach-człowiek w zmerkantylizowanym świecie”, sesja posterowa: Poczucie koherencji i jej wpływ na zdrowie i styl człowieka w zmerkantylizowanym świecie, Warszawa
 • 2020 – TICASS Young Researches International Online Conference „HUMAN&TECHNOLOGIES”, Perspectives: „Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”, tytuł wystąpienia: „Nostalgia” in Polish families living in London in relation to digital technologies, Czech Republic, Poland, United Kingdom
 • 2020 – Kongres Absolwentów i Studentów Psychologii (KASP), tytuł wystąpienia: Zjawisko przemocy domowej wśród polskich emigrantów na terenie Wielkiej Brytanii w kontekście procesu akulturacji na podstawie badań własnych, Murzasichle
 • 2020 – I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej Arteterapia jako „terapia przez sztukę” w pracy pedagoga, Londyn
 • 2019 – IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi…Refleksji”, tytuł wystąpienia: Współczesne aspekty przemocy domowej wśród polskich rodzin w Wielkiej Brytanii – psychologiczne studium przypadku, Lublin
 • 2019 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”, tytuł wystąpienia: Paradygmatyczne ujęcie poczucia samotności polskich kobiet na terenie Wielkiej Brytanii, Barlinek
 • 2019 – The Conference of the Polish University Abroad and Institute of Pedagogy, University of Szczecin „Society, Education, Culture, Human&Technologies”, tytuł wystąpienia: The process of acculturation of Polish women from multicultural relations in Great Britain”, London
 • 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii”, tytuł wystąpienia: Edukacja seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Londyn
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • 2020 – Konferencja Naukowa „Nauczanie i uczenie się w sytuacji pandemii”, Polish Academy of Social Sciences and Humanities, Londyn
 • 2020 – I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Londyn
 • 2019 – I Konferencja Organizacji Polonijnych, Londyn
 • 2019 – International Conference „Spaces of Transfers and Visujal Managementa of Human Mobility”, Londyn
 • 2019 – IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO w Londynie „Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię-wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”, Londyn
 • 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100-lat niepodległej nauki polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii”, Londyn
 • 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wkład architektów polskiego pochodzenia do architektury brytyjskiej i planowania przestrzennego po 1945 roku”, Londyn
 • 2017 – International Conference „Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union”, Londyn
 • 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka i muzycy polscy w Wielkie Brytanii po roku ac1945″, Londyn
Publikacje, artykuły naukowe
 • 2020 – Walczak U., Karita Katarzyna, Wybrane psychospołeczne aspekty przemocy domowej wśród polskich rodzin w Wielkiej Brytanii – studium przypadku (w:) Badania naukowe z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki, (red.) Jędrzejewska Joanna, Maciąg Kamil, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
 • 2020 – Stres akulturacyjny polskich kobiet w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkiej Brytanii, wyd. GlobeEdit, Berlin 2020r.
 • 2019 – A Multifaceted approach to the feeling of loneliness – the phenomenon of loneliness among Polish women in Great Britain, Zoon Politikon 2019, 10/2019 pp.102-124,
 • 2018 – Migracje kobiet. Integracja międzykulturowa polskich kobiet z małżeństw mieszanych Wielkiej Brytanii w kontekście stresu akulturacyjnego Zoon Politikon 9/2018
 • 2018 – Stres akulturacyjny polskich kobiet w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkiej Brytanii (w:) Zeszyty Naukowe, Seria Trzecia, Nr 5, Londyn 2018
 • 2017 – Edukacja Seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym (w:) Zeszyty Naukowe, Seria Trzecia, Nr 5
Artykuły popularno-naukowe

www.mental-space.co.uk

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

 • Odznaczona medalem PUNO 80 za intelektualną i organizacyjną pracę na rzecz Uczelni oraz krzewienie języka, historii, kultury i tradycji polskich.