mgr Urszula Kaźmierska


Kierownik Zakładu. W 2000 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Studia magisterskie kontynuowała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ukończyła je w 2003 roku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Przez sześć lat w Polsce pracowała w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dodatkowe kwalifikacje: stopień instruktora sportu w zakresie pływania, stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki, kurs masażu leczniczego I, II i III stopnia. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie na PUNO ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, kierunek: Seksuologia Społeczna, wolontaryjnie pracuje w Drug & Alcohol Service jako Recovery Worker oraz w Polskim Centrum Zdrowia Seksualnego jako Sekretarz oraz doradca zdrowia seksualnego. Zatrudniona jest w sektorze Public Health jako Health Improvement Advisor na terenie Hertfordshire, a także w Supporting Herts na stanowisku Housing Recovery Worker. Dodatkowo pracuje jako Project Reaserch Officer w Healthwatch Hertfordshire, gdzie przy współpracy z Public Health oraz Hertforsdhire University przeprowadza badania na temat opinii Polaków dotyczącej opieki zdrowotnej i socjalnej w UK. W soboty jest nauczycielem wczesnoszkolnym w Polskiej Sobotniej Szkole w Londynie. Doktorantka na AWF Kraków – zainteresowania naukowe związane są z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, zagrożeń wynikających z braku aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health related fitness).Wszystko to w powiązaniu ze znajomością problemów emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zagadnień związanych z edukacją szkolną doprowadziło do powstania koncepcji rozprawy doktorskiej pt.: „Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci z rodzin polskich mieszkających w Londynie na tle rówieśników z Polski (w wieku10,5–12,5 lat)”. Absolwentka Seminarium Doktoranckiego PUNO 2011-2013.
OBSZARY BADAWCZE
Zainteresowania naukowe związane są z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, zagrożeń wynikających z braku aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health related fitness).Wszystko to w powiązaniu ze znajomością problemów emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zagadnień związanych z edukacją szkolną doprowadziło do powstania koncepcji rozprawy doktorskiej pt.: „Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci z rodzin polskich mieszkających w Londynie na tle rówieśników z Polski (w wieku 10,5–12,5 lat)”.

Aktualnie badania zostały zakończone, przewód doktorki na Akademii Wychowania Fizycznego otwarty, w trakcie pisania pracy doktorskiej – planowane zakończenie – w ciągu 6 miesięcy.

W poprzednim roku pracując w Healthwatch Hertfordshire brałam udział w projekcie zatytułowanym :” Badanie potrzeb polskiej społeczności w kontekście opieki zdrowotnej i socjalnej w Hertfordshire” – projekt w końcowej fazie realizacji.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • Psychological Well-being of Polish Immigrants in the UK , Londyn, PUNO, 26.11.2016
 • Wystąpienie na II Kongresie Kobiet w Wielkiej Brytanii „I w Tobie drzemie Europa- obudź ją” – Londyn 10.2014
 • Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych – Euroemigranci.pl – Polska Akademia Umiejętności – Kraków, 23-24.09. 2013
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • Psychological Well-being of Polish Immigrants in the UK , Lonyn, PUNO, 26.11.2017
 • Europejska Konferencja Nauczycieli polonijnych – “Uczymy jak uczyć” – Neapol, 30.09-02.10.2016
 • Weight Management: Reasearch and Practise” – Welwyn Garden City – 21.06.2016
 • Sexual Health Conference  –   Hertfordshire County Council, Hemel Hamstead, UK – 03.06.2015
 • Sport and Physical Activity – It’s Roles in Public Health – organized by the Herts Sports Partnership  – Hemel Hamstead  – 10.09.2014
Artykuły naukowe
 • Spieszny M., Starowicz M., Kaźmierska U. 2013. Krótki test biegowy jako wskaźnik specjalnej sprawności motorycznej  zawodników gier sportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ,771,49-58.
 • Kaźmierska U., Spieszny M. 2013 sprawność  motoryczna dzieci  z polskich rodzin mieszkających w Londynie na tle rówieśników mieszkających w Polsce. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Publikacja Pokonferencyjna – www.euroemigranci.pl
 • Kaźmierska U., Mazoruk S., Brzozowska-Neroth M., Klemera E. 2016,Health needs assessment of Polish community living in Hertfordshire. Summary of stage 1 – references groups. Wydawnictwo im. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Publikacja pokonferencjna PUNO: Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Artykuły popularno-nakukowe
 • Polish Express – Zielonooki potwór czyli meandry zazdrości
 • Polish Express – Pozycja kobiety w różnych kulturach
 • Polish Express – Rozwód  – wolno czy nie wolno….
 • Polish Express – Seksualność mojego bobasa
 • Polish Express – Seksualność mojego małego ucznia  (6-11 lat)
 • Polish Express – Moja córeczka zaczyna dojrzewać
 • Polish Express – Miłosny dotyk
 • Polish Express – Oskulacja czyli aksamitny pocałunek
 • Polish Express – Homoseksualizm dawniej i dziś…
 • Polish Express – „Załóż te czerwone szpilki kochanie” – dewiacje i parafilie
 • Polish Express – Seks ? Na zdrowie!
 • Polish Express – HIV  – CICHY ZABÓJCA – Światowy Dzień HIV – 01 grudnia