mgr Urszula Kaźmierska


Kierownik Zakładu. W 2000 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Studia magisterskie kontynuowała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ukończyła je w 2003 roku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Przez sześć lat w Polsce pracowała w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dodatkowe kwalifikacje: stopień instruktora sportu w zakresie pływania, stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki, kurs masażu leczniczego I, II i III stopnia. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie na PUNO ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, kierunek: Seksuologia Społeczna, wolontaryjnie pracuje w Drug & Alcohol Service jako Recovery Worker oraz w Polskim Centrum Zdrowia Seksualnego jako Sekretarz oraz doradca zdrowia seksualnego. Zatrudniona jest w sektorze Public Health jako Health Improvement Advisor na terenie Hertfordshire, a także w Supporting Herts na stanowisku Housing Recovery Worker. Dodatkowo pracuje jako Project Reaserch Officer w Healthwatch Hertfordshire, gdzie przy współpracy z Public Health oraz Hertforsdhire University przeprowadza badania na temat opinii Polaków dotyczącej opieki zdrowotnej i socjalnej w UK. W soboty jest nauczycielem wczesnoszkolnym w Polskiej Sobotniej Szkole w Londynie. Doktorantka na AWF Kraków – zainteresowania naukowe związane są z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, zagrożeń wynikających z braku aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health related fitness).Wszystko to w powiązaniu ze znajomością problemów emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zagadnień związanych z edukacją szkolną doprowadziło do powstania koncepcji rozprawy doktorskiej pt.: „Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci z rodzin polskich mieszkających w Londynie na tle rówieśników z Polski (w wieku10,5–12,5 lat)”. Absolwentka Seminarium Doktoranckiego PUNO 2011-2013.
OBSZARY BADAWCZE
PUBLIKACJE