Sabina Mazoruk, MBPsS


Asystentka Zakładu. Psycholog, doktorantka Psychologii Zdrowia na University of The West of England, ze szczególnym zainteresowaniem problematyką zdrowia publicznego oraz interwencji promujących zmiany zachowań zdrowotnych w przewlekłych chorobach psychotycznych oraz w pierwszym epizodzie psychotycznym u ludzi młodych. A także problematyką dostosowania się do życia z diagnozą zmieniającą życie lub z chorobą terminalną. Obecnie obowiązki zawodowe dzieli pomiędzy rolę kliniczną w ośrodku zdrowia psychicznego w Hertfordshire oraz rolę badawczą przy wydziale klinicznej psychologii zdrowia w szpitalu ortopedycznym w Londynie. Zastępca dyrektora Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie.
OBSZARY BADAWCZE

 • Po przeprowadzeniu systematycznego przeglądu literatury w obszarze efektywności interwencji zmiany zachowań zdrowotnych w zapobieganiu przewlekłym chorobom u osób z chorobami psychotycznymi, obecnie prowadzę badania jakościowe. Maja one na celu zbadanie postaw klinicystów w ośrodkach psychiatrycznych wobec oferowania interwencji zmiany zachowań zdrowotnych u pacjentów z chorobami psychotycznymi, oraz samej praktyki takich interwencji.
 • Wiadomo, że takie interwencje mogą być efektywne w tej grupie pacjentów, jednak wyniki badań wskazują na to, że ich praktyka w ośrodkach psychiatrycznych jest znikoma. Celem moich obecnych badań jest dowiedzenie się jakie przeszkody stoją na drodze praktykowania interwencji zmiany zachowań zdrowotnych przez klinicystów w takich ośrodkach.
 • Obecnie współprowadzę pilotażowy, roczny program terapeutyczny ‘Structured Clinical Management’ skierowany do osób z osobowością chwiejną emocjonalnie typu borderline. Program prowadzony jest w strukturach NHS, składa się zarówno z indywidualnych jak i grupowych spotkań terapeutycznych, a zbudowany jest na podstawach ‘Mentalisation Based Therapy’ oraz Terapii Dialektyczno-Behavioralnej. Ewaluacja pilota odbywa się po 3, 6 i 12 miesiącach. Po ukończeniu pilota planowana jest publikacja.
 • W roku 2015 przeprowadziłam badania w obszarze wypalenia zawodowego i jego somatyzacji u pracowników ośrodków uzależnień w Wielkiej Brytanii. Pełny opis badania: Mazoruk, S., Huxley, A., Alexis-Garsee, C. & Schifano, F. (2017). Prevalence of somatisation as a determinant of burnout amongst staff working in drug and alcohol services. Drugs and Alcohol Today, vol. 17, no. 4, pp. 242-249.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • Poster presentation, British Pain Society, 2017: Mazoruk S. and Lucas A. “Very clear. I understood what the programme is all about”. Patient evaluation of the patient information video.”
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • 02/2017 – ‘Behaviour Change in Practice’, Health Psychology in Public Health Network
 • 09/2016 – ‘Physical Activity: Influences and Intervention’, Health Psychology in Public Health Network
 • 06/2016 – ‘Weight Management: Research and Practice’, Health Psychology in Public Health Network
 • 09/2014 – Sport and Physical Activity – Its Role in Public Health, Public Health in Hertfordshire and University of Hertfordshire
Artykuły naukowe
 • Mazoruk, S., Huxley, A., Alexis-Garsee, C. & Schifano, F. (2017). Prevalence of somatisation as a determinant of burnout amongst staff working in drug and alcohol services. Drugs and Alcohol Today, vol. 17, no. 4, pp. 242-249.
 • Mazoruk, S., Meyrick, J., Taousi, Z. & Huxley, A. (2018). The effectiveness of health behaviour change interventions in managing physical health in people with a psychotic illness: A systematic review. – submitted for peer review.
Inne publikacje
 • Conference abstract: 2017 Glasgow, British Pain Society, Pain Management Program Special Interest Group; Mazoruk S. and Lucas A. “Very clear. I understood what the programme is all about”. Patient evaluation of the patient information video.”
 • Publikacja pokonferencjna PUNO: Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii. – in press: Kaźmierska U., Mazoruk S., Brzozowska-Neroth M., Klemera E. (2016). Health needs assessment of Polish community living in Hertfordshire. Summary of stage 1 – reference groups. Wydawnictwo im. Leszka J. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.