Sabina Mazoruk, MBPsS


Asystentka Zakładu. Psycholog, doktorantka Psychologii Zdrowia na University of The West of England, ze szczególnym zainteresowaniem problematyką zdrowia publicznego oraz interwencji promujących zmiany zachowań zdrowotnych w przewlekłych chorobach psychotycznych oraz w pierwszym epizodzie psychotycznym u ludzi młodych. A także problematyką dostosowania się do życia z diagnozą zmieniającą życie lub z chorobą terminalną. Obecnie obowiązki zawodowe dzieli pomiędzy rolę kliniczną w ośrodku zdrowia psychicznego w Hertfordshire oraz rolę badawczą przy wydziale klinicznej psychologii zdrowia w szpitalu ortopedycznym w Londynie. Zastępca dyrektora Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie.
OBSZARY BADAWCZE
PUBLIKACJE