prof. dr Ryszard Chmielowiec


Studia na Politechnice Łódzkiej (włókiennictwo), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (ekonomika przemysłu) oraz doktorat w Leeds University. W Wielkiej Brytanii od 1980 r. Doświadczenie w pracy w przemyśle, badaniach naukowych, akademii (m.in. 6 lat w Hong Kong Politechic University, London Centre for Fashion Studies i konsultingu (m.in. jako ekspert dla agencji ONZ, EU, International Apparel Federation, w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie).
Fellow member of the Textile Institute International. Były Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich (w STP od 1996 r.), Redaktor naczelny ‘Techniki i Nauki’, organu STP, członek kolejnych zarządów. Członek PTNO i Polskiej Akademii Inżynierskiej. Profesor PUNO i były Prorektor (2006-8). Ponad 100 publikacji naukowych i publicystycznych. Członek honorowy wielu organizacji inżynierskich (w tym STP i NOTu).


Kontakt:

Zakład Techniki w Środowisku i Biznesie
email: ryszard.chmielowiec@puno.ac.uk