prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, filolog, pedagog. Kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artstycznej PUNO. Ma także wykształcenie muzyczne. Jest autorką książek z dziedziny kultury literackiej i kultury języka: m.in. Kultura literacka w pracy pedagoga, W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji, Sztuka wystąpień publicznych (trzy wydania), Każdy w sobie cień pięknego nosiautorką monografii i współautorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W Dzienniku PolskimTygodniu Polskim w Londynie pisze stały esej w kolumnie: Słowa, Obrazy, Dźwięki… Prowadzi m.in. wykłady i Warsztaty Literackie w kraju i na Polskim Uniwersytecie PUNO w Wielkiej Brytanii, których efektem jest, m.in. wydana pod jej redakcją Moja radość pisania.. Strofy znad Tamizy i znad Wisły, do której piękne przesłanie napisał ostatni Prezydent na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Jest także autorką wielu audycji radiowych i telewizyjnych, członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, laureatką nagród literackich i naukowych., m.in nagrody Labor Omnia Vincit Fundacji Willa Polonia.


Kontakt:

Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej
email: lewandowska-tarasiuk@puno.edu.pl